Solar + Wind ไม่ใช่ ตัวแทนของ พลังงานในอนาคต

มิถุนายน 11th, 2017 ไม่มีความเห็น
ได้มีโอกาส พูดคุยกับ หลายๆ คนเรื่อง การใช้ไฟฟ้า จากพลังงานทางเลือก ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลม น้ำ แสงแดด etc.... แต่ถาม ว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถ มาทดแทน การ ใช้ไฟฟ้า หรือ การเลิกสร้าง โรงไฟฟ้า แบบ เดิมๆ ได้หรือไหม ? คำตอบคือไม่สามารถ ทำได้ด้วย เหตุผลง่ายๆ คือ ราคาแบตเตอรี่ ใน ตลาดโลกยังลงมาต่ำไม่เพียงพอ. ทำให้การใช้ ไฟฟ้าทางเลือก ที่ กล่าว ข้างต้น เป็นการเพิ่ม ภาระ ใน ระบบ ไฟฟ้า ด้วยซ้ำ ถ้า มอง ในเรื่องของระบบ เช่น สมมุติ ถ้า เรา ติด solar cell ขนาด 100 MW ในเวลา ปรกติ out put คือ 100 MW. แต่ถามว่า ถ้าเกิด มี เมฆ มาบัง output drop มา เหลือ 50 MW. ถามว่า ส่วนที่เหลืออีก กว่า 50 MW จะมาจาก ไหน ? คำตอบ คือ โรงไฟฟ้า ที่ มัน stable กว่า ก็คือพวก โรงไฟฟ้า ถ่านหิน น้ำ Gas ขยะ. การ ส่งเสริม นโยบาย พลังงานแสง อาทิตย์ ออกมา มากๆ ในปัจจุบัน โดย การ misleading ประชาชน ว่า คือทางเลือกของพลังงาน ระยะยาวนั้น ควร น่าจะมีการทบทวน ( ได้ข่าวว่าเริ่ม ทบทวน แล้ว ) เพื่อ ที่จะ รอ เทคโนโลยี แบตเตอรี่ สำหรับการเก็บพลังงาน เพื่อที่จะทำให้ ปริมาณไฟฟ้า ที่ ส่งออกมาจาก โรงไฟฟ้าsolar cell หรือsolar roof ต่างๆ นั้น มีความstable มากกว่า นี้
PS 1. ไฟฟ้าไม่ใช่ธุรกิจ ผูกขาด ทุกคนสามารถ ผลิตไฟฟ้า ขายกันเองได้ 2. หมู่บ้าน จัดสรร จะขายไฟฟ้า เองก็ทำได้ 3. ถ้าจะ ติด solar cell ใช้เองสามารถ ขออนุญาต การไฟฟ้าได้โดยตรง.

หุ้น AGE

เมษายน 4th, 2017 ไม่มีความเห็น
หุ้นขื่อ : AGE ธุรกิจ : Trading / ทรัพยากร รายอ่ะเอียด : เป็นบริษัท ที่ทำธุรกิจ นำเข้า ถ่านหินและจำหน่าย ถ่านหิน ชั้นดี แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยลูกค้า 80 % ของบริษัท เป็นลูกค้าคนไทย และ อีก 20 % เป็นลูกค้าต่างชาติ โดน 60% ของ  20% เป็นลูกค้าจากประเทศจีน โดนตัวบริษัทนั้นเป็นผู้ให้บริการ และ จัดจำหน่าย พร้อม ด้วย ระบบ supply chain ตั้งแต่การนำเข้า กักเก็บ คัดแยก และ นำส่งถึงลูกค้า โดยบริษัท มี fleet รถบรรทุก และ Fleet เรือเป็นของตัวเอง , บริษัทถือเป็นผู้จัดจำหน่าย ถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีการ คาดการณ์ ว่า ปริมาณ ถ่านหิน สำหรับประเทศ เวียดนามยังมีความต้องการอีกเยอะในอนาคต สาเหตุหลักเกิดจาก การเพิ่มและ ขยายโรงไฟฟ้า ถ่านหิน ในประเทศนั้นๆ นอกเนื่องจากนี้ บริษัท ยังมีความคิดที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้า เพื่อมาเสริม รายได้ ของ ธุรกิจหลัก จุดที่ให้ความสำคัญ : เนื่องจาก บริษัท AGE ไม่มีเหมืองถ่านหินเป็นของตัวเอง และ ราคาถ่านหินนั้น ผันผวน ตามราคาตลาดโลก มุมมอง ผู้เขียน : ตัวธุรกิจ ค่อนข้างคงตัวเพราะสัญญาการซื้อขายค่อยข้างยาว ทางบริษัท ต้องแสวงหารายได้จากทางอื่นเพิ่มเติม เนื่องจาก รายได้ จะขยายตัวตามความต้องการใช้ไฟฟ้าเท่านั้น และ ในระยะยาว การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในประเทศไม่สามารถ สร้างได้โดยง่ายเหมือนในอดีต ดังนั้น บริษัท ต้อง  look into การลงทุนในต่างประเทศเพื่อ เพิ่ม ยอดขาย

หุ้น ATP30

เมษายน 4th, 2017 ไม่มีความเห็น
หุ้นขื่อ : ATP30 ธุรกิจ : Logistic รายอ่ะเอียด : เป็นบริษัท ที่ทำธุรกิจ รับขนส่งพนักงานจาก ชุมชนไป โรงงานโดยให้บริการในเขย นิคมอุตสากรรม เป็นหลัก โดยให้บริการ ทั้ง รถ BUS , Mini Van , รถตู้ โดยมีขนาดตั้งแต่ 10 ที่นั้ง ถึง  40 ที่นั้ง โดยรถที่ให้บริการส่วนใหญ่เป็นรถของ บริษัท เป็นหลัก แต่ ก็มีส่วนน้อย หรือ ประมาณ 20% ที่ เป็นรถร่วมบริการ โดยรถ Bus ส่วนใหญ่จะทำรายได้ ให้บริษัท ได้ 500,00 บาท  ส่วนรถ ตู้จะอยู่ที่ 250,000 บาท ต่อคัน นอกเนื่องจากนี้ บริษัท ยังมีบริการ ให้เช่า รถตู้ VIP  โดยส่วนมากแล้ว การให้เช่ารถของบริษัท จะเป็นการให้เช่ารถ แบบ เหมา ระยะยาว ทำให้บริษัทมีรายได้ค่อนข้างคงที่ สำหรับ ในอนาคตนั้น บริษัทมีมุมมอง ที่จะอาจจะลงทุนในรถ ประจำทาง และ กำลังมองไปเรื่องการใช้พื้นที่โฆษณา ข้างรถ มาเพิ่มรายได้  โดยบริษัทมีนโยบาลตัดค่าเสื่อม ราคา อยู่ที่  10 ปี สำหรับรถ จุดที่ให้ความสำคัญ : การให้บริการของบริษัท เป็นการให้บริการเหมาจ่าย โดยต้นทุนหลักของธุรกิจ เป็น ราคาน้ำมัน และ การเพิ่มรายได้ของบริษัท คือการเพิ่มรถเท่านั้น เพราะว่า utility rate ค่อนข้างเต็มที่แล้ว มุมมอง ผู้เขียน : ตัวธุรกิจ ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะ อุตส่าหกรรม  นี้เป็นธุรกิจที่เข้ามาได้ง่าย และ swiching cost ค่อนข้างต่ำ การทำธุรกิจระยะยาวทางบริษัทควรมองหา รายได้จากแหล่งอื่นๆเช่น ธุรกิจ ในสาย logictic เพราะ บริษัท ค่อนข้าง มีความชำนาญ ในด้านการขนส่ง

หุ้น AMA

เมษายน 4th, 2017 ไม่มีความเห็น
หุ้นขื่อ : AMA ธุรกิจ : Logistic รายอ่ะเอียด : เป็นบริษัท ที่ขนส่งน้ำมัน Plam และ น้ำมันประเภทอื่นๆ ระหว่างประเทศโดยมี เรือในปัจจุบัน ประมาณ 10 ลำ และมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะเพิ่ม เรือ อีก 2 ลำ และ รถอีก 80 คัน ( VDO opportunity day ไตรมาส 4 2559 ) โดยเรือของบริษัท มี utility rate มากถึง 97% หลังหัก perventive maintainance  โดยลูกค้าหลักเป็น บริษัท TOP 2 ของโลก โดยไม่มีสัญญา ระยะยาว แต่เป็นสัญญา ต่อเที่ยว ( แต่มีการวางแผนการใช้เรือ ล่วงหน้า 2-3 เดือน ล่วงหน้า ) โดยเส้นทางหลัก ยังเป็น ในเขต South asia โดยลูกค้าหลัก เป็น Route India กับ China ที่มีความต้องการใช้น้ำมันปาล์ม เป็น อันดับ 1 และ 2 ของโลก สำหรับ ประเทศผู้ผลิต หลัก เป็น Indonesia  และ Malaysia   ในส่วนของ AMA logistic บริษัท เป็นผู้ขนส่งหลักน้ำมันให้แก่บริษัท PTG ซึ่งเป็นเครื่อข่ายปั๊มน้ำมัน อันดับต้นๆ ของประเทศ โดยบริษัท AMA logistic นั้น บริษัท ที่จะบริการขนส่งน้ำมันจากบริษัท Thai oil ไป คลั้งน้ำมัน ของบริษัท PTG ตามส่วนภูมิภาค โดยปัจจุบัน รถ และ เทรเล ที่บริษัท ใช้จะเป็นในรูปแบบ Leasing หรือ Down payment ที่  10 % โดยนโยบาลเพิ่มรถของบริษัท จะเป็นการเพิ่มตามปริมาณ น้ำมันที่ทางบริษัท PTG ส่งคำสั้งมาให้ ปัจจุบัน  Utility ของรถ เต็มความสามารถ แต่จำนวนเพิ่ม รอบรถไม่สามารถเพิ่ม เติมได้มากกว่านี้เพราะว่า ขบวนการ ขนส่งลง และ ขึ้นของบนรถ นั้น ใช้เวลาค่อนข้างนาน  แต่ จาก VDO opportunity day ไตรมาส 4 2559 ผู้บริหารได้แจ้งว่า ในไตรมาส 1 หรือ 2  จำนวนรอบรถ จะเพิ่มมากขึ้นจาก การที่  Station ขึ้นลงของจะ มี ระยะเวลาสั้น ลง จากสาเหตุ การปรับปรุง ของทางฝั้ง thai oil  นอกเนื่องจากลาอ่ะเอียด ข้างต้น บริษัท มีความคิด ที่จะขยายธุรกิจไป ใน กลุ่ม อื่น นอกเนื่องจากการขนส่ง น้ำมัน จุดที่ให้ความสำคัญ : ปัจจุบัน บริษัท PTG มีการถือหุ้นใน บริษัท  AMA ประมาณ 20 ++ % ซึ่งจุดนี้น่าจะ การันตี งาน ของ AMA logistic ได้ในระยะยาวพอสมควร ถ้าไม่มีผู้เล่นรายใหม่หรือเก่า เข้ามา ถล่มราคา ของตลาด มุมมอง ผู้เขียน : ตัวธุรกิจ ค่อนข้างน่าสนใจ และ ดู มีอนาคต ในระยะยาว ประกอบกับ ทรัพสินที่ซื้อมา หลายๆ ชิ้น สามารถ สร้างผลตอบแทนได้ทันที ทำให้ leverage ในการลงทุนค่อยข้างดี ความหมายคือ สามารถ กู้เงินมา ซื้อ ของ แล้วรายได้สามารถ ผ่อนเรือได้ทันที ซึ่งก็เป็นที่น่าติดตาม หากบริษัท จะขยายการลงทุน ไปในด้านการขนส่งอื่น จะทำให้บริษัท มีรายได้มากขึ้น

รถไฟฟ้า BYD E6

กุมภาพันธ์ 20th, 2017 ไม่มีความเห็น
หากเอ๋ยถึงรถไฟฟ้า ( ที่ไม่ใช่รถไฟ) แล้วนั้น หลายๆคนในวงการรถยนต์ หรือ วงการไอที คงนึกถึง รถยนต์ ยี่ห้อ Tasla ของเจ้าพ่อวงการ IT และ จรวด ที่ชื่อว่า Elon Musk แต่ ถ้าพูดถึงรถไฟฟ้า หรือ Eletric Car ในตลาดแล้วนั้น ในปัจจุบันมีหลายๆเจ้า หลายๆ  Brand เข้ามาทำการตลาด แล้วในปัจจุบัน เช่น Hyundai,BMW,Honda ซึ่งต่างก็เป็น Brand ที่ค่อยข้างคุ้นหูสำหรับ คนไทย แต่ หากเอ๋ย ถึง Brand รถยนต์ที่มีชื่อว่า BYD แล้วนั้น เชื่อว่าน่าจะมีน้อยคนที่รู้จัก   หากพูดถึง Electric Vehicle ในไทยแล้วนั้น ถือว่ายังถูกจำกัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มเท่านั้น และยังไม่มีการนำเข้ามาจำหน่ายอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีรถบ้างคันที่ถูกนำเข้ามาในรูปแบบของ Gray Market หรือ นำเข้ามาผ่านบริษัท เพื่อใช้ในการศึกษา และ PR บริษัท เป็นหลัก , สาเหตุหลักๆยังมาจากราคาของตัวรถยนต์ที่ค่อนข้างสูง, ความคุ้มค่าทางการใช้งานจริง และ ในเรื่องของการบริการหลังการขาย   ตัวผู้เขียนได้มีโอกาศได้สัมผัส และ ทดลองนั้งรถยนต์ไฟฟ้า  BYD E6  ซึ่งเป็นรถยนต์ที่นำเข้ามาโดยบริษัท Loxley เพื่อโชว์ประสิทธิภาพ ของรถ    ก่อนอื่นต้องขอท้าวความ ข้อมูลเบื้องต้นของรถยนต์ ไฟฟ้า BYD E6 ก่อน   บริษัท BYD อาจะเป็นบริษัท รถยนต์ที่ไม่ค่อยคุ้นหูมากนักในกลุ่มคนไทย แต่ที่จริงแล้ว บริษัท รถยนต์ BYD นั้นถือเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของโลกด้วยจำนวน รถยนต์ที่ขายได้มากกว่า 100,000 คันในปี 2016 โดยมียอดขายมากกว่า brand Tasla ที่เราคนไทยส่วนใหญ่รู้จักซะอีก  โดยสินค้าที่บริษัท BYD มีในตลาดนั้น มีทั้งสิน  สาม ส่วนหลักๆ 1. รถ Electric Car 2. Plug-in hybrid ( รถยนต์ที่สามารถ ใช้น้ำมัน และ Charge ไฟบ้าน ได้ ) 3. รถยนต์ที่ใช้น้ำมัน 100 %   สำหรับในส่วน Electric Car นั้น จะแบ่งเป็น สองประเภท คือ รถยนต์นั้งส่วนบุคคล และ รถ Bus ไฟฟ้า / สำหรับรถ Bus ไฟฟ้านั้น เอาไหว มีโอกาศได้ลองแล้วจะมาเล่าให้ฟัง  
รถยนต์ BYD E6 100 % Electric Car รถยนต์ไฟฟ้ BYD รุ่น e6 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 100% ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 90 Kw. (121 แรงม้า) ขับตรงที่ล้อหน้า แบตเตอรี่มีความจุ 61 Kwh. ใช้เวลาในการประจุไฟฟ้า จาก 0-100% 2 ชม. ด้วยตู้ประจุไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 3P. 380V. / 60A. สามารถใช้งานได้ถึง 300 กม. ต่อการประจุไฟฟ้า 1 ครั้ง เฉลี่ยอัตราสิ้นเปลือง 19.5 Kwh./100 กม. หรือประมาณ 0.78 บาท / กม.(คิดในอัตราค่าไฟฟ้า 4 บาท/1 kwh.) ความเร็วสูงสุดที่สามารถวิ่งได้ 140 กม./ชม. อัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ประมาณ 9.2 วินาที มีระบบชาร์จไฟกลับในขณะที่เหยียบเบรคและรถยังมีความเร็วเกิน 10 กม./ชม. ระบบ ABS ช่วยควบคุมการเบรค ระบบ ESC ช่วยป้องกันการลื่นไถลของรถ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ(หม้อน้ำ) ช่วยระบายความร้อนของมอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ระบบปรับอากาศ ทำงานและควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จึงสามารถทำความเย็นไนห้องโดยสารได้อย่างสม่ำเสมอ จำนวนผู้โดยสาร 5 คน และพื้นที่เก็บสัมภาระขนาด 450 ลิตร
  นี้คือ Spac รถคร่าวๆของ BYD E6 ที่มีโอกาศได้ไปนั้ง  ในเรื่องของความกว้าง ของตัวรถแล้ว ถือว่ารถค่อนข้างกว้าง กว่ารถ size มาตฐาน ทั่วไปอย่างมาก นั้ง 5 คนได้อย่างสบายๆ  ในเรื่องการออกตัวของตัวรถเวลาติดไฟแดงนั้นถือว่าทำได้ดี เทียบเท่ารถยนต์น้ำมัน แต่สิ่งที่น่าสนใจคือระบบขับเคลื่อนของรถ ที่มีเพียง  3 เกียร์ F N R เหมือนระบบขับเคลื่อนของรถกอล์ฟ ตามสตามกอล์ฟ ในเรื่องของ กำลังขับ ถือว่า ไม่แพ้รถยนต์ ธรรมดา เพราะ สามารถ ขับขึ้นเขา โต๊ะเชะ ได้อย่างไม่ยากเย็น   ในเรื่องความคุ้มค่าการใช้งานรถแล้วนั้น ลองดูได้จาก ตารางนี้
BMW x1 BYD E6
ราคารถใหม่ 2,600,000 3,000,000
ค่าน้ำมันต่อ หรือค่าไฟ 1 Km ( คิดที่ น้ำมัน 30 บาท ต่อลิตร 9 Km/ L ) 3.333 0.78
ค่าบริการหลังการขาย ( BMW free 50,000 KM ) 0 20,000
รวมตลอดอายุการใช้งาน 2,766,650 3,059,000
  เห็นได้ใช้ว่าระหว่างซื้อรถ  BMW X1  กับ BYD E6 น้ัน คนที่ซื้อ BMW X1 ยังมีเงินเหลือ อีก เกือบ 250,000 บาท หลังจาก ใช้รถได้ 50,000 กิโลเมตร  ( ถามว่าทำไหมค่าบริการหลังการขาย ของ BMW เป็น 0เพราะว่ารถยนต์BMW นั้น ฟรีทุกย่าง50,000 KM แรก  ในด้านของ BYD E6 ต้องเปลี่ยนน้ำมัน เกียร์ ทุก  25000-30,000 Km )     ในด้านของธุรกิจแล้วนั้น สำหรับผู้ที่จะลงทุนทำ charge Station สำหรับ BYD E6 eletric car นั้นอยู่ที่ชุดล่ะประมาณ 2-3 แสนบาท ซึ่งถ้าหากคิดที่ อัตราชาร์ 1 คัน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ในสถานะการทีดีที่สุดจะให้บริการได้  24 คันต่อวัน  โดยแค่ถ้าหากต้องการให้คืนทุน ตัว Charge Station จะต้องใช้เวลา ทั้งสิน 5.8 เดือน หากคิด Profit Magin ทั้งสิ้น 30 % ซึ่ถือว่า คิดค่อยข้างสูง แต่อย่าลืมว่าตัวเลจที่นำมาใช้คิดในฐานนี้ คิดใน สถานการณ์ ที่ดี ที่สุด โดยมีค่าเครื่อง 200,000 บาท รถทุกคันเติม จาก 0- เต็ม ทุกคันจะมีต้นทุนค่าไฟในการบริการ 240 บาท ต่อคัน ซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่ารถยนต์ไฟฟ้า จะได้เกิด ไหม เพราะในปัจจุบัน ภาครัฐ ยังไม่ได้มีออกส่งเสริม หรือ กำหนดมาตฐานของรถไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ ซึ่งก็น่ากลัวว่าการถ้าหากบ่อยให้มีการนำเข้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่กำหนดมาตฐาน การมากำหนดมาตฐานตามหลังนั้น อาจทำได้ยาก มาก

Introduce to Finviz.com

กันยายน 27th, 2016 ไม่มีความเห็น
Few day ago while i reading some forum someone introduce me to the Finviz.com this tool is just a simple tool that help to identifies and give basic information about the stock ( from my understanding is only support US stock market ) . This tool allow the user to scan the stock by using basic financial formula such as Marketcap  , P/E, Volume.  In each section of stock the site also show information like , passed P/E ration , PEG, EPS etc.The tool help to save time on choosing the stock to invest open me to more bigger market that listed in the stock market. One thing to becareful when choosing the stock invest is you should ask yourself how well you know the company and what the reason you invest in the company that you choose.   #good luck in your investment  

My love story !?

กรกฎาคม 28th, 2016 ไม่มีความเห็น
Let say you Fall in-love with someone , and you fall in-love with other person but then back to fall in-love with the first girl. That sound like a crazy relationship and lot of drama and that is me.  My story start 4 years back when i get to know this girl who will i never thought will be the girl that i will chat with everyday til today. This girl also happen to be friendzone me by saying " i think with you as just a friend".  Added to that this girl also tell me every week that we can be just friend or brother. If normal people all this is already good enough to say "give up". But that not me.  She say she is a "what if person" not "oops" person that think about what going to happened if the relationship not work-out. But i want to tell her that if you never try then how you know?.  Recently she find out that i got her mum whatapp and we do some exchange of information , is amazed me that she did not scold or getting angry with me at all. So let see how this relationship will end. One of our friend say this  " from what i see u guys see each other as a friend but i can feel that u still hoping for a more serious kinda relationship while she is not into relationship as of now. But somehow both of u dont want to back off and act as if u guys are close like a bro and sis." . I can not imagine if one day she came up to me and say " i have boyfriend already ".  I can not imagine at all if i can not go back and talk to her at per normal.   WhatsApp-Image-20160728

Indonesia the land of opportunity from my Holiday

กรกฎาคม 7th, 2016 ไม่มีความเห็น

13620216_10206967948418181_2240993527540650196_n

If talking about country in southeast Asia that still consider developing but at the same time also not yet developed i think the name of this three country will come into your mind 1. Indonesia 2. Malaysia 3. Thailand.  Recently i got the chance to visit Indonesia again after 7-8 months and this is my 3rd time visiting the country. The reason for this trip was mainly just because my friend that study in AUS are back for her holiday. Beside the eat and sleep in the car for our long journey from point to point. There is a lot to learn from this country as i personally observed. one most interesting fact about this country is their soil are black. The reason being is due to the volcano. 

13438847_10206949660360991_3722532576480787471_n

As we travel down along the road the number of truck that on the road and how good the quality of the road is incomparable to my country ( Thailand ). is very amaze on the number of truck and trailer that on the high way to move the good and product across the city. Even thought Indonesia had a big network of railway track but is still not enough. Actually after awhile i think the logistic network in indo can still improve and there is a business potential on it.

DCIM100GOPRO

Since we on the logistic part of Indonesia, the Indonesia airline and airport is make me amaze and ask lot of question to my friend. As the 2nd day in Indonesia i need to travel down from Jarkata to Surabaya by domestic flight. After everyone of us finish the check-in process and get the boarding pass i quit amaze on how there is no security check in term of the passenger name and the person who hold on the boarding pass. Personally this made my mind full of question mark as normally in Thailand there is a lot of security check in term of passenger name before you can board the plane. Bu from my understanding the reason why there is a few step in term of security is because of domestic flight and people in Indonesia are use to the air travel to go from island to other island. I would not say that there is a lack in security but instead i will say is enough for the domestic flight where people take airplane as part of their routine like other people in other country taking bus to travel to other city.

13537762_10206949664481094_70634941915496095_n

After a total of 3 flight from Phuket to Surabaya and 4 more hours on the road i finally arrived in the Bromo mountain area. Lucky enough this time i bring enough jacket to keep myself warm as the temperature below 15 degree C. To be honest at first i was expecting for hotel then better than this but i think is fine cause i only spending less than 6 hours on the bed before continue my destination in the early morning at 3 AM. In the first day is hard for us to find any food cause of the time that we go are most of our Muslim are still in their Ramadan timing resulting in there is no shop open before 6:30 PM, but lucky enough we mange to get some food in the smaller shop.

13557855_10206949652480794_5571883116953324427_n

Day 3 of the trip is the day that we will finally go to the place that everyone of us are waiting for and that is “ Mount Bromo “. So our day start at 3 AM that we will be pick up by the jeep and travel around the mountain and dessert  for 1 hour before arriving at the View point for the sunrise. At that point i personally feel so sleepy cause of the game that we play at the night before, and guess what game we play ? .  the answer is “true or dare “ the most popular game to break the ice and is almost break the friendship if the question getting more deep haha. At the view point you will be amaze that there is cafe that can server you cappuccino ! . Did i mention early on that most of the food is very sweet for the whole trip haha.   Sadly after 2 hours of watching the cappuccino getting cold we can not take any picture of the sunrise due to the cloudy wether and the rain that happen in the early morning. But But we did able to make this trip memorable by eating Indo mee on top of the view point. After the view point we visit a few place to take photo and ride the horse  to see the active volcano. We stop a few place before heading back to the hotel is such a good time to be honest, tone of photo and unforgettable experience and i was force to take photo with my other friend because of the true and dare game the nice before ( am i happy when take photo ? my face tell is all 🙂 ) .

13512156_10206949661241013_3824978302373710908_n

Day 4 until they 5 is just chill day for me cause the mission of the trip that i came for is already achieve, so in day 4 we was travel down to the Zoo and Theme park. For the Zoo part i very amaze on the way they display the animal. The zoo able to force everyone of us to walk in one direction to visit all part of the zoo. In the same zoo park there is a theme park but personally in term of rides there is not a lot. Is very surprise me on how this type of theme park and zoo located in the small city like Batu that located 4 hours from Surabaya.  

13556875_270870226605262_1308116559_n

With all the fun for the last 5 days , there is still more fun when my flight from surabaya back to Singapore was delay by 3 hours resulting in only 1 hours for me to transit in to other flight to back to phuket. Despite only 1 hours in transit time i still manage to try out the Slated egg chicken bugger by McD that just lunch on the day with my baby sister and friend. Lucky enough this time i not the last person to board the airplane.  So let see where is my next destination will be.

S__13926407 S__13926434

1467306451821

PUT หรือ Call

มิถุนายน 8th, 2016 ไม่มีความเห็น
หลังจากลงทุนมานาน พึ่งรู้จัก การ เล่น PUT หรือ CALL ในตลาดหุ้น ซึ้ง PUT หรือCALL เป็นการเล่นหรือ ทำนายราคาตลาดซึ่งเพิ่ม โอกาศ การทำกำไรในตลาดในช่วงขาลง เท่าที่ดู option ต่างๆในตลาดถือว่ายังนอนทำให้บ้างครั้ง อยากจะ PUT บริษัท ซักแห่งแต่ไม่มี เศร้า สำหรับการ PUTCALL ของผมแล้วโดยเฉลี่ย จะดูอนาคต ธุรกิจ หากธุรกิจไหน เป็นธุรกิจตะวันตกดิน ผมจะ PUT หมด ถามว่า ตอนนี้ ผม PUT ตัวไหนบ้าง บอกเลย ว่า ผม PUT ปั๊มน้ำมัน PTT กับ ThaiAirway อยู่ ถามว่าทำไหม สำหรับเหตุผล ที่ผม PUT PTT เพราะว่า ปัจจุบันเท่าที่สังเกต ปั๊ม PTT หลายแห่งเริ่มที่จะปิดบริการ หรือเปลี่ยน brand ไปใช่ brand อื่นที่เป็นคู่แข่ง ของ PTT ซึ่งอันนี้มองได้หลายอย่าง มุมมองหนึ่ง อาจเกิดขึ้นเพราะว่า PTT ได้เพิ่มบริการ และบีบให้เจ้าของ ปั๊ม เพิ่มบริการต่างเพื่อตัดรายได้ ของเจ้าของปั๊ม    ในขณะเดียวกันนั้น คู่แข่งที่น่ากลัวของ PTT อย่าง PTG ผู้ให้บริการ ปั๊ม ในตาม PT น้ัน กำลังขยายสาขา และ focus ไปอย่างตลาดระดับล่าง ที่มีเป้าหมายแน่วแน่ ว่าต้องการเปิด 1 ตำบล 1 ปั๊ม   และถ้าเปรียบเทียบ PTT กับ PTG แล้ว ในระยะยาวผมเชียร์  PTG มากกว่า เพราะว่า ด้วยการ focus ในการขยาย brand ในรูปแบบ  ของ Company Own Company Operate ( COCO )  ซึ่งทำให้ บริษัท สามารถควบคุมบริหาร และ service ต่างๆได้มากกว่าของ PTT และ บริษัท PTG ยัง focus ในการควบคุม งานต่างๆได้มากกว่าของ PTT  เช่นงาน ด้าน Logistic และการลงทุนทำโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม เอง ซึ่งงานนี้บอกเลยว่าในระยะยาว ปั๊ม PT ชนะชาวนา รากหญ้าแน่นอน อีกตัวที่ผมได้ทำการ PUT ไหวก็คือ Thai airway international ถามว่าตัวนี้มีอ่ะไรที่ทำให้ผมมองว่า THAI ยังมีโอกาศลงได้อีก ต้องย้อนกลับไปที่ แผนปฏิรูปของการบินไทยที่ทำการลด พนักงงาน ลดจำนวนเที่ยวบิน และ รูทบิน ของการบินไทยเอง ซึ่ง หากย้อนกลับไป จุดแข่งจุดหนึ่งที่การบินไทยมีก็คือการบินตรงข้ามทวีประยะไกล นั้นเอง ถามว่านั้นทำไหมถึงเป็นจุดแข่งของการบินไทยก็เพราะว่าเส้นทางเหล่านี้  low cost ไม่สามารถ เปิดแข่ง หรือ เปิดแข่งได้ยากมาก ถึงมากทีสุด คู่แข่งที่ผมว่าน่ากลัวสำหรับการบิน ไทย นั้นผมมองว่าคือ PG สำหรับเที่ยวบินในประเทศเพราะ PG มีจุดเด่นและมีเอกลักณ์ นอกเนื่องจากนั้นแล้ว ตลาด low cost ล้วนมีผู้เล่นรายใหญ่ ไม่ว่าจะ AAV และ Lion air ที่ล้วนมาดึง market share ของการการบินไทยในตลาด ในประเทศ ถ้าหากรวมสามสายการบินเข้าด้วยกัน PG AAV Thai lionair แล้วนั้น สามสายการบินนี้ล้วนมีจุดแข่งในเส้นทางของตัวเอง ซึ่งเป็น network ที่ใหญ่มากๆในภูมิภาค ASIA โดยเฉพาะ ASEAN ซึ่งหากมองมุมนี้แล้ว การบิน low cost กับ full-service ไม่มีความแตกต่างกันมากหนัก ดังนั้นผมเลย PUT on THAI   ก็ต้องรอดูกันถึง Q2 ว่าจะกำไรหรือไม่กำไร โปรดติดตามกันต่อไป

High-yield investment program หลอก คน จริงเหรอ ?

พฤษภาคม 31st, 2016 ไม่มีความเห็น

High-yield investment program หลอก คน จริงเหรอ ?

ผมเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิต ทุกคนคงได้ผมเจอ และ ถูกเชิญชวนให้ลงทุนในธุรกิจ ที่ให้ผลตอบแทนสูงๆ ซึ่งบ้างคนก็คงหลงเชื่อ หรือ ลงทุนไปกับ พวก website หรือธุรกิจเหล่านี้ไม่มากก็น้อย เอาเหละ วันนี้ผมจะมานำเสนอที่มาทีไป ของธุรกิจ ที่เรียก ว่า HYIP  

ธุรกิจ HYIP คือธุรกิจ ที่เกิดขึ้นมาได้นานพอสมควรแล้ว โดยทั่วไปแล้วธุรกิจเหล่านี้จะมาด้วยการโฆษณาของผลตอบแทน ที่สูงเพื่อเป็นแรงจูงใจ โดนปรกติจะนำเสนอผลตอบแทน ที่สูงจนเหลือเชื่อ เช่น 20-30%  ต่อเดือน ถามว่าธุรกิจเหล่านี้มีการจ่ายเงินจริงๆไหมตอบเลย ว่าจ่ายจริง แต่ก็นั้นเหละครับ คนที่เข้ามาหลังๆก็อาจจะเสี่ยงกับการที่ website จะปิด บริการแล้วไม่ได้เงินแม้แต่นิดเดี่ยว ที่ผ่านมามีการหลอกหลวงมาอย่างมากมาย ตัวอย่างที่ดังระดับโลก เช่น OSGold ที่เอาผลตอบแทนที่มากถึง 25% มาหลอกให้คน หลงเชื่อ จนสร้างมูลค่าความเสียหายมากกว่า 1 ล้านเหรีญ  ถ้าถามผมว่ามีไหมที่คนรวยเพราะ HYIP ก็ขอตอบว่ามีครับผม แต่ คนเหล่านี่ล้วนเป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรกๆของ website เหล่านี้ ถ้าถามว่าทำไหมรุ่นแรกถึงทำแล้วรวยก็เพราะเขาสามารถหา dowline และ เว็บไซค์ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะเข้ามาสมัคร และตรงเป็นเหยื่อ ต่อไป  ถ้าถามผมด้วยความเห็นส่วนตัวแล้วว่า จะมี website ไหนให้ผลตอบแทนที่มากกว่า 10% ต่อเดือนหรือไหมในโลกนี้ ผมก็ขอตอบว่ามีแน่นอน แต่คำถามที่น่าสนใจกว่าก็คือผลตอบแทนนี้จะยั้งยืนขนาดไหน กัน ผมขอยกตัวอย่างที่ผมทำเองมากับมือ ก็คือการเล่น forex อาจจะสงสัยว่ามันคืออ่ะไร  forex ก็คล้ายๆกับการเทรดหุ้น แต่เปลี่ยนจากหุ้นมาเป็น ค่าเงิน นั้นเอง  ผมเคยเล่นมากสุดได้ผลตอบ แทน 100% ผ่านใน 1 สัปดาห์แต่ถามว่ารายได้ตัวนี้ยั้งยืนไหมตอบเลยว่าไหมครับผม

ก็ฝากไหวหน่อยน่ะครับ ก่อนที่จะลงทุนหรือ เอาเงินไปให้ใครบริหาร เพื่อ หวังผลตอบแทน สูงๆก็ให้ลองหาข้อมูลให้เยอะๆ ก่อนที่อาจจะเสียเงินเหล่านั้นไปจนหมด