test ifram plugin

ตุลาคม 29th, 2017 ไม่มีความเห็น

นักท่องเที่ยวภูเก็ต 14 ล้านคนต่อปี จริงดิ

กรกฎาคม 7th, 2017 ไม่มีความเห็น
เชื่อว่าถ้าใครเคยได้ฟังหรือเข้าประชุมร่วมกับข้าราชการหรือหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ไม่ว่าจะนาน หรือ ไม่นานมาที่ เชื่อว่าต้องเคยประสบณ์เจอหรือ คุ้นหูกับการบอกจำนวนนักท่องเที่ยว จาก หัวหน้าหน่วยงานราชการจังหวัดหรือ แม้แต่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เอง ซึ่งตัวเลขเล่านี้ จะถูกนำไปใช้ไป ในการว่างแผนบ้านเมือง หรือ แม้แต่การว่างแผน แต่เราเคยส่งสัยไหมว่าตัวเลขเหล่านี้มายังไง !   ตั้งแต่กลางปี (2559 ) ผมเริ่มได้ยินตัวเลขจากหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ภูเก็ต ที่ บอกว่าจังหวัดภูเก็ต มีตัวเลข นักท่องเที่ยวเข้ามามากถึง 14 ล้านคนต่อปี ซึ่งตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมก็ยังสงสัยมาตลอด ว่าตัวเลขนี้เริ่ม ต้น และ มีที่มาที่ไปอย่างไร   เมื่อ ลองยอดกับไปหา ข่าวต่างๆในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ตัวเลข 14  ล้านคน ถูกกล่าวขึ้นครั้งแรก ช่วงปี 2559 จาก ประทานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ตาม ข่าว จาก ฐานเศรฐษกิจหัวข้อข่าว " เมืองใหญ่กระตุ้นแรงซื้อ ชูท่องเที่ยวเป็นแม่เหล็ก-หนุนบริโภคอัดครึ่งปีหลัง " ซึ่งในพื้นที่ข่าวครั้งนั้นได้มีการเปรียบเทียบตัวเลขของนักท่องเที่ยวในปี 2558 ไหวที่ 13 ล้านคน ทำให้ผมเริ่มที่จะสงสัยในตัวเลข และ ที่มาที่ไปของตัวเลข เหล่านี้   ผมเริ่มหาข้อมูลจาก Google ได้พบกับเอกสาร ของทางจังหวัดที่มีชื่อว่า บรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดภูเก็ต พบว่าตัวเลข นักท่องเที่ยวจากช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้ ทางน้ำ     ทางอากาศ     เห็นอ่ะไรกันไหมครับ ใน ปี 58 นั้น ตัวเลขนักท่องเที่ยวยังแค่ 10.1 ล้านคนโดยประมาณ ( นั้นคือสถาน ณ การณ์ ที่ดีที่สุด ) เพราะในความเป็นจริงแล้ว นักท่องเที่ยว ที่มาทางเรือข้างต้น มาจาก เรือ speed boat และ นักท่องเที่ยว Day trip ที่เป็นการ นำข้อมูลซ้ำกัน   เพื่อเป็นการไม่เป็นการ Dis Creadit กันมากกันไป ผมเลยลองหาข้อมูลของ ตม ในด้านจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผ่านเข้าเกาะภูเก็ตผ่าน ด้าน ตม   ได้พบข้อมูลดังนี้   ตัวเลขคนที่ผ่าน ตม ภูเก็ต สิ้นปี 2558 ในเดือน ธันวาคม ( หน้า high season ) เฉลี่ย 12,365 คน   เมือ คูณ 365 วันเข้าไปจะได้ 4.5 ล้านคน อันนี้คือ สถานการณ์ ดีที่สุดที่จะ พวกไม่เป็นการโกงกัน ตัวเลขของ ตม ทางเรือ เมือปี 2558 คือ 8,200 คน อ่าวแล้วตัวเลข 13 ล้านคน ในปี 2558 มาจากไหน  เพราะ 4.5 ล้าน คน ทางอากาศ + 8,200 คน ทางเรือ รวมๆแล้วให้ 4.6 ล้านคน และถ้าในปี 2559 ตัวเลขนักท่องเที่ยวโต 100% เลย ก็ยัง 9.2 ล้านคน ยังห่างใกล้ จากตัวเลข 13 ล้าน หลายคนบอก ว่านักท่องเที่ยวบ้างส่วนมาจาก สนามบินกระบี่   ซึ่งเห็นได้ชัดว่า มีเพียง  0.76 ล้านคนเท่านั้น ที่นักท่องเที่ยว ต่างชาติผ่านสนามบินกระบี่   เมื่อลองคำนวน สถานการณ์ ที่ดีที่สุดก็จะได้ประมาณ   ผู้โดยสานทั้งหมด ของสนามบิน ภูเก็ต 6.5 ล้านคน ( คิดว่าเพื่อมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาลงเครื่องที่ กทม แล้วต่อ domestic flight มาภูเก็ต ) + นักท่องเที่ยวทางเรือ 8200 คน + จาก สนามบินกระบี่ 0.76 ล้านคน รวมทั้งสิ้น เป็นตัวเลขกลมๆ 7.5 ล้านคน   แล้วตัวเลข 13 ล้านคนในปี 2558 หรือตัวเลข 14 ล้านคนมายังไง เป็นคำถามที่คนเกี่ยวข้องต้องตอบ เพราะว่าตัวเลข เหล่านี้ล้วนเป็นตัวเลขที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาเมือง หรือ ระบบ inferstructure ต่างๆ ของเมืองเพราะว่าการให้ตัวเลขที่ผิด หรือไม่มีที่มาที่ไปทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง .........       http://www.thansettakij.com/content/87035 http://www.phuket.go.th/webpk/file_data/intropk/dataPK59.pdf

ธุรกิจ ปั๊ม PTG ( เจ้าของปั๊ม PT)

กรกฎาคม 1st, 2017 ไม่มีความเห็น
PTG ปั้มน้ำมันเอง 1194 สาขา ( COCO ) แฟรนไชส์ 213 สาขา ( DODO) รวม 1407 ขายน้ำมัน ได้ 2860 ล้าน ลิตร ต่อปี แบ่งเป็น ขาย ส่งน้ำมัน 298 ขายให้ DODO 351ล้านลิตร และ ขายให้ COCO 2212ล้านลิตร เฉลี่ย ปั๊ม brand PT ขายน้ำมันไ้ด้สาขาล่ะ 1.82 ล้าน ลิตร ต่อปี / สาขา ธุรกิจ ขนส่ง น้ำมัน มีรถ ทั้งสิน 407 คัน Capacity รวม 15.74 ล้าน ลิตร เมื่อเอา จำนวน รถทั้งหมด หาร ด้วยจำนวน น้ำมันที่ขายทั้งหมด รถแต่ละคันจะวิ่งอยู่ที่ วันล่ะ 0.5 เที่ยวต่อวัน แต่อย่าลืมว่า ส่วนใหญ่ จะมีการวิ่ง stock น้ำมันระหว่าง โกดัง ซึ่งไม่ได้สะท้อนเป็นยอด Volume ในการขาย ธุรกิจ Gas Lpg ขายได้ 30.38 ล้านลิตร จาก 58 สาขา เฉลี่ยน .523 ล้านลิตร ต่อสาขา และมีแววว่าจะขยายเพิ่ม อีก โดยการใช้เรื่องของการเช่า สถานนี เก่า หรือ เดิม จาก คนที่ไม่อยากทำ ธุรกิจ Max Mart ตอนนี้ ทำไปแล้ว 70 สาขา ธุรกิจ กาแฟพันธ์ุไทย ตอนนี้ ทำไปแล้ว 53 สาขา รายได้หลักของบริษัท ยังมาจาก ปั๊มน้ำมัน ที่ ทำเอง ( COCO ) 76.9% ปั้มน้ำมันที่ ขาย brand ( DODO ) 11.6% ขายส่งน้ำมัน 9.3% ขาย ( COCO ) 0.6% ค่าส่งน้ำมัน 0.1% กาแฟพันธุ์ ไทย + Maxmart 0.6% รายได้อื่นๆ ( น้ำมันเครื่อง ) 0.9% ยอดขายทั้งบริษัท 64,926.53 ล้านบาท เรื่องสถานนี้บริการ PTT 1825 สาขา PTG 1407 สาขา บางจาก 1075 สาขา สั้งน้ำมันจาก Thai oil คิดเป็นจำนวน 86% ของทั้งหมดที่จำหน่าย อีก 14 % สั้งจาก jobber โดยเฉพาะ สถานี้ บริการ PTG โซนภาค ใต้ตอนล่าง เนื่องจาก thai oil ไม่มีคลัง และไม่คุ้มที่จะวิ่งจากคลังอื่น ( โซน ภาตใต้ใกล้สุด ชุมพร ) บริษัท มีคลังน้ำมัน ของตัวเองที่ ปากพนัง แต่ เนื่องจากสาขาน้อยเลย ยกเลิกการใช้งาน ก่อน รอให้ปริมาณเยอะแล้วค่อย กลับมาใช้ โดย PTG มีคลังน่ำมันเองรวม 9 แห่งรวม คลังน้ำมัน ปากพนัง ( บ้างแห่งเช่าระยะยาว 10ปี) Max mart มีคลังกระจายสินค้าเอง 1 แห่ง ที่ ปทุมธานี สัญญาเช่าที่ ทำปั๊ม มีอายุเหลือมากกว่า 10 ปี 579 สาขา มีอายุเหลือมากกว่า 3 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี 261 สาขา เหลือน้อยกว่า 3 ปี 279 สาขา อยู่ระหว่างต่อสัญญา 21 สาขา บริษัทเป็นเจ้าของเอง 27 สาขา ข้อมูลอิงตาม 56-1 ของบริษัท สำหรับปิดงบ 2559

Solar + Wind ไม่ใช่ ตัวแทนของ พลังงานในอนาคต

มิถุนายน 11th, 2017 ไม่มีความเห็น
ได้มีโอกาส พูดคุยกับ หลายๆ คนเรื่อง การใช้ไฟฟ้า จากพลังงานทางเลือก ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลม น้ำ แสงแดด etc.... แต่ถาม ว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถ มาทดแทน การ ใช้ไฟฟ้า หรือ การเลิกสร้าง โรงไฟฟ้า แบบ เดิมๆ ได้หรือไหม ? คำตอบคือไม่สามารถ ทำได้ด้วย เหตุผลง่ายๆ คือ ราคาแบตเตอรี่ ใน ตลาดโลกยังลงมาต่ำไม่เพียงพอ. ทำให้การใช้ ไฟฟ้าทางเลือก ที่ กล่าว ข้างต้น เป็นการเพิ่ม ภาระ ใน ระบบ ไฟฟ้า ด้วยซ้ำ ถ้า มอง ในเรื่องของระบบ เช่น สมมุติ ถ้า เรา ติด solar cell ขนาด 100 MW ในเวลา ปรกติ out put คือ 100 MW. แต่ถามว่า ถ้าเกิด มี เมฆ มาบัง output drop มา เหลือ 50 MW. ถามว่า ส่วนที่เหลืออีก กว่า 50 MW จะมาจาก ไหน ? คำตอบ คือ โรงไฟฟ้า ที่ มัน stable กว่า ก็คือพวก โรงไฟฟ้า ถ่านหิน น้ำ Gas ขยะ. การ ส่งเสริม นโยบาย พลังงานแสง อาทิตย์ ออกมา มากๆ ในปัจจุบัน โดย การ misleading ประชาชน ว่า คือทางเลือกของพลังงาน ระยะยาวนั้น ควร น่าจะมีการทบทวน ( ได้ข่าวว่าเริ่ม ทบทวน แล้ว ) เพื่อ ที่จะ รอ เทคโนโลยี แบตเตอรี่ สำหรับการเก็บพลังงาน เพื่อที่จะทำให้ ปริมาณไฟฟ้า ที่ ส่งออกมาจาก โรงไฟฟ้าsolar cell หรือsolar roof ต่างๆ นั้น มีความstable มากกว่า นี้
PS 1. ไฟฟ้าไม่ใช่ธุรกิจ ผูกขาด ทุกคนสามารถ ผลิตไฟฟ้า ขายกันเองได้ 2. หมู่บ้าน จัดสรร จะขายไฟฟ้า เองก็ทำได้ 3. ถ้าจะ ติด solar cell ใช้เองสามารถ ขออนุญาต การไฟฟ้าได้โดยตรง.

หุ้น AGE

เมษายน 4th, 2017 ไม่มีความเห็น
หุ้นขื่อ : AGE ธุรกิจ : Trading / ทรัพยากร รายอ่ะเอียด : เป็นบริษัท ที่ทำธุรกิจ นำเข้า ถ่านหินและจำหน่าย ถ่านหิน ชั้นดี แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยลูกค้า 80 % ของบริษัท เป็นลูกค้าคนไทย และ อีก 20 % เป็นลูกค้าต่างชาติ โดน 60% ของ  20% เป็นลูกค้าจากประเทศจีน โดนตัวบริษัทนั้นเป็นผู้ให้บริการ และ จัดจำหน่าย พร้อม ด้วย ระบบ supply chain ตั้งแต่การนำเข้า กักเก็บ คัดแยก และ นำส่งถึงลูกค้า โดยบริษัท มี fleet รถบรรทุก และ Fleet เรือเป็นของตัวเอง , บริษัทถือเป็นผู้จัดจำหน่าย ถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีการ คาดการณ์ ว่า ปริมาณ ถ่านหิน สำหรับประเทศ เวียดนามยังมีความต้องการอีกเยอะในอนาคต สาเหตุหลักเกิดจาก การเพิ่มและ ขยายโรงไฟฟ้า ถ่านหิน ในประเทศนั้นๆ นอกเนื่องจากนี้ บริษัท ยังมีความคิดที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้า เพื่อมาเสริม รายได้ ของ ธุรกิจหลัก จุดที่ให้ความสำคัญ : เนื่องจาก บริษัท AGE ไม่มีเหมืองถ่านหินเป็นของตัวเอง และ ราคาถ่านหินนั้น ผันผวน ตามราคาตลาดโลก มุมมอง ผู้เขียน : ตัวธุรกิจ ค่อนข้างคงตัวเพราะสัญญาการซื้อขายค่อยข้างยาว ทางบริษัท ต้องแสวงหารายได้จากทางอื่นเพิ่มเติม เนื่องจาก รายได้ จะขยายตัวตามความต้องการใช้ไฟฟ้าเท่านั้น และ ในระยะยาว การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในประเทศไม่สามารถ สร้างได้โดยง่ายเหมือนในอดีต ดังนั้น บริษัท ต้อง  look into การลงทุนในต่างประเทศเพื่อ เพิ่ม ยอดขาย

หุ้น ATP30

เมษายน 4th, 2017 ไม่มีความเห็น
หุ้นขื่อ : ATP30 ธุรกิจ : Logistic รายอ่ะเอียด : เป็นบริษัท ที่ทำธุรกิจ รับขนส่งพนักงานจาก ชุมชนไป โรงงานโดยให้บริการในเขย นิคมอุตสากรรม เป็นหลัก โดยให้บริการ ทั้ง รถ BUS , Mini Van , รถตู้ โดยมีขนาดตั้งแต่ 10 ที่นั้ง ถึง  40 ที่นั้ง โดยรถที่ให้บริการส่วนใหญ่เป็นรถของ บริษัท เป็นหลัก แต่ ก็มีส่วนน้อย หรือ ประมาณ 20% ที่ เป็นรถร่วมบริการ โดยรถ Bus ส่วนใหญ่จะทำรายได้ ให้บริษัท ได้ 500,00 บาท  ส่วนรถ ตู้จะอยู่ที่ 250,000 บาท ต่อคัน นอกเนื่องจากนี้ บริษัท ยังมีบริการ ให้เช่า รถตู้ VIP  โดยส่วนมากแล้ว การให้เช่ารถของบริษัท จะเป็นการให้เช่ารถ แบบ เหมา ระยะยาว ทำให้บริษัทมีรายได้ค่อนข้างคงที่ สำหรับ ในอนาคตนั้น บริษัทมีมุมมอง ที่จะอาจจะลงทุนในรถ ประจำทาง และ กำลังมองไปเรื่องการใช้พื้นที่โฆษณา ข้างรถ มาเพิ่มรายได้  โดยบริษัทมีนโยบาลตัดค่าเสื่อม ราคา อยู่ที่  10 ปี สำหรับรถ จุดที่ให้ความสำคัญ : การให้บริการของบริษัท เป็นการให้บริการเหมาจ่าย โดยต้นทุนหลักของธุรกิจ เป็น ราคาน้ำมัน และ การเพิ่มรายได้ของบริษัท คือการเพิ่มรถเท่านั้น เพราะว่า utility rate ค่อนข้างเต็มที่แล้ว มุมมอง ผู้เขียน : ตัวธุรกิจ ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะ อุตส่าหกรรม  นี้เป็นธุรกิจที่เข้ามาได้ง่าย และ swiching cost ค่อนข้างต่ำ การทำธุรกิจระยะยาวทางบริษัทควรมองหา รายได้จากแหล่งอื่นๆเช่น ธุรกิจ ในสาย logictic เพราะ บริษัท ค่อนข้าง มีความชำนาญ ในด้านการขนส่ง

หุ้น AMA

เมษายน 4th, 2017 ไม่มีความเห็น
หุ้นขื่อ : AMA ธุรกิจ : Logistic รายอ่ะเอียด : เป็นบริษัท ที่ขนส่งน้ำมัน Plam และ น้ำมันประเภทอื่นๆ ระหว่างประเทศโดยมี เรือในปัจจุบัน ประมาณ 10 ลำ และมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะเพิ่ม เรือ อีก 2 ลำ และ รถอีก 80 คัน ( VDO opportunity day ไตรมาส 4 2559 ) โดยเรือของบริษัท มี utility rate มากถึง 97% หลังหัก perventive maintainance  โดยลูกค้าหลักเป็น บริษัท TOP 2 ของโลก โดยไม่มีสัญญา ระยะยาว แต่เป็นสัญญา ต่อเที่ยว ( แต่มีการวางแผนการใช้เรือ ล่วงหน้า 2-3 เดือน ล่วงหน้า ) โดยเส้นทางหลัก ยังเป็น ในเขต South asia โดยลูกค้าหลัก เป็น Route India กับ China ที่มีความต้องการใช้น้ำมันปาล์ม เป็น อันดับ 1 และ 2 ของโลก สำหรับ ประเทศผู้ผลิต หลัก เป็น Indonesia  และ Malaysia   ในส่วนของ AMA logistic บริษัท เป็นผู้ขนส่งหลักน้ำมันให้แก่บริษัท PTG ซึ่งเป็นเครื่อข่ายปั๊มน้ำมัน อันดับต้นๆ ของประเทศ โดยบริษัท AMA logistic นั้น บริษัท ที่จะบริการขนส่งน้ำมันจากบริษัท Thai oil ไป คลั้งน้ำมัน ของบริษัท PTG ตามส่วนภูมิภาค โดยปัจจุบัน รถ และ เทรเล ที่บริษัท ใช้จะเป็นในรูปแบบ Leasing หรือ Down payment ที่  10 % โดยนโยบาลเพิ่มรถของบริษัท จะเป็นการเพิ่มตามปริมาณ น้ำมันที่ทางบริษัท PTG ส่งคำสั้งมาให้ ปัจจุบัน  Utility ของรถ เต็มความสามารถ แต่จำนวนเพิ่ม รอบรถไม่สามารถเพิ่ม เติมได้มากกว่านี้เพราะว่า ขบวนการ ขนส่งลง และ ขึ้นของบนรถ นั้น ใช้เวลาค่อนข้างนาน  แต่ จาก VDO opportunity day ไตรมาส 4 2559 ผู้บริหารได้แจ้งว่า ในไตรมาส 1 หรือ 2  จำนวนรอบรถ จะเพิ่มมากขึ้นจาก การที่  Station ขึ้นลงของจะ มี ระยะเวลาสั้น ลง จากสาเหตุ การปรับปรุง ของทางฝั้ง thai oil  นอกเนื่องจากลาอ่ะเอียด ข้างต้น บริษัท มีความคิด ที่จะขยายธุรกิจไป ใน กลุ่ม อื่น นอกเนื่องจากการขนส่ง น้ำมัน จุดที่ให้ความสำคัญ : ปัจจุบัน บริษัท PTG มีการถือหุ้นใน บริษัท  AMA ประมาณ 20 ++ % ซึ่งจุดนี้น่าจะ การันตี งาน ของ AMA logistic ได้ในระยะยาวพอสมควร ถ้าไม่มีผู้เล่นรายใหม่หรือเก่า เข้ามา ถล่มราคา ของตลาด มุมมอง ผู้เขียน : ตัวธุรกิจ ค่อนข้างน่าสนใจ และ ดู มีอนาคต ในระยะยาว ประกอบกับ ทรัพสินที่ซื้อมา หลายๆ ชิ้น สามารถ สร้างผลตอบแทนได้ทันที ทำให้ leverage ในการลงทุนค่อยข้างดี ความหมายคือ สามารถ กู้เงินมา ซื้อ ของ แล้วรายได้สามารถ ผ่อนเรือได้ทันที ซึ่งก็เป็นที่น่าติดตาม หากบริษัท จะขยายการลงทุน ไปในด้านการขนส่งอื่น จะทำให้บริษัท มีรายได้มากขึ้น

รถไฟฟ้า BYD E6

กุมภาพันธ์ 20th, 2017 ไม่มีความเห็น
หากเอ๋ยถึงรถไฟฟ้า ( ที่ไม่ใช่รถไฟ) แล้วนั้น หลายๆคนในวงการรถยนต์ หรือ วงการไอที คงนึกถึง รถยนต์ ยี่ห้อ Tasla ของเจ้าพ่อวงการ IT และ จรวด ที่ชื่อว่า Elon Musk แต่ ถ้าพูดถึงรถไฟฟ้า หรือ Eletric Car ในตลาดแล้วนั้น ในปัจจุบันมีหลายๆเจ้า หลายๆ  Brand เข้ามาทำการตลาด แล้วในปัจจุบัน เช่น Hyundai,BMW,Honda ซึ่งต่างก็เป็น Brand ที่ค่อยข้างคุ้นหูสำหรับ คนไทย แต่ หากเอ๋ย ถึง Brand รถยนต์ที่มีชื่อว่า BYD แล้วนั้น เชื่อว่าน่าจะมีน้อยคนที่รู้จัก   หากพูดถึง Electric Vehicle ในไทยแล้วนั้น ถือว่ายังถูกจำกัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มเท่านั้น และยังไม่มีการนำเข้ามาจำหน่ายอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีรถบ้างคันที่ถูกนำเข้ามาในรูปแบบของ Gray Market หรือ นำเข้ามาผ่านบริษัท เพื่อใช้ในการศึกษา และ PR บริษัท เป็นหลัก , สาเหตุหลักๆยังมาจากราคาของตัวรถยนต์ที่ค่อนข้างสูง, ความคุ้มค่าทางการใช้งานจริง และ ในเรื่องของการบริการหลังการขาย   ตัวผู้เขียนได้มีโอกาศได้สัมผัส และ ทดลองนั้งรถยนต์ไฟฟ้า  BYD E6  ซึ่งเป็นรถยนต์ที่นำเข้ามาโดยบริษัท Loxley เพื่อโชว์ประสิทธิภาพ ของรถ    ก่อนอื่นต้องขอท้าวความ ข้อมูลเบื้องต้นของรถยนต์ ไฟฟ้า BYD E6 ก่อน   บริษัท BYD อาจะเป็นบริษัท รถยนต์ที่ไม่ค่อยคุ้นหูมากนักในกลุ่มคนไทย แต่ที่จริงแล้ว บริษัท รถยนต์ BYD นั้นถือเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของโลกด้วยจำนวน รถยนต์ที่ขายได้มากกว่า 100,000 คันในปี 2016 โดยมียอดขายมากกว่า brand Tasla ที่เราคนไทยส่วนใหญ่รู้จักซะอีก  โดยสินค้าที่บริษัท BYD มีในตลาดนั้น มีทั้งสิน  สาม ส่วนหลักๆ 1. รถ Electric Car 2. Plug-in hybrid ( รถยนต์ที่สามารถ ใช้น้ำมัน และ Charge ไฟบ้าน ได้ ) 3. รถยนต์ที่ใช้น้ำมัน 100 %   สำหรับในส่วน Electric Car นั้น จะแบ่งเป็น สองประเภท คือ รถยนต์นั้งส่วนบุคคล และ รถ Bus ไฟฟ้า / สำหรับรถ Bus ไฟฟ้านั้น เอาไหว มีโอกาศได้ลองแล้วจะมาเล่าให้ฟัง  
รถยนต์ BYD E6 100 % Electric Car รถยนต์ไฟฟ้ BYD รุ่น e6 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 100% ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 90 Kw. (121 แรงม้า) ขับตรงที่ล้อหน้า แบตเตอรี่มีความจุ 61 Kwh. ใช้เวลาในการประจุไฟฟ้า จาก 0-100% 2 ชม. ด้วยตู้ประจุไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 3P. 380V. / 60A. สามารถใช้งานได้ถึง 300 กม. ต่อการประจุไฟฟ้า 1 ครั้ง เฉลี่ยอัตราสิ้นเปลือง 19.5 Kwh./100 กม. หรือประมาณ 0.78 บาท / กม.(คิดในอัตราค่าไฟฟ้า 4 บาท/1 kwh.) ความเร็วสูงสุดที่สามารถวิ่งได้ 140 กม./ชม. อัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ประมาณ 9.2 วินาที มีระบบชาร์จไฟกลับในขณะที่เหยียบเบรคและรถยังมีความเร็วเกิน 10 กม./ชม. ระบบ ABS ช่วยควบคุมการเบรค ระบบ ESC ช่วยป้องกันการลื่นไถลของรถ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ(หม้อน้ำ) ช่วยระบายความร้อนของมอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ระบบปรับอากาศ ทำงานและควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จึงสามารถทำความเย็นไนห้องโดยสารได้อย่างสม่ำเสมอ จำนวนผู้โดยสาร 5 คน และพื้นที่เก็บสัมภาระขนาด 450 ลิตร
  นี้คือ Spac รถคร่าวๆของ BYD E6 ที่มีโอกาศได้ไปนั้ง  ในเรื่องของความกว้าง ของตัวรถแล้ว ถือว่ารถค่อนข้างกว้าง กว่ารถ size มาตฐาน ทั่วไปอย่างมาก นั้ง 5 คนได้อย่างสบายๆ  ในเรื่องการออกตัวของตัวรถเวลาติดไฟแดงนั้นถือว่าทำได้ดี เทียบเท่ารถยนต์น้ำมัน แต่สิ่งที่น่าสนใจคือระบบขับเคลื่อนของรถ ที่มีเพียง  3 เกียร์ F N R เหมือนระบบขับเคลื่อนของรถกอล์ฟ ตามสตามกอล์ฟ ในเรื่องของ กำลังขับ ถือว่า ไม่แพ้รถยนต์ ธรรมดา เพราะ สามารถ ขับขึ้นเขา โต๊ะเชะ ได้อย่างไม่ยากเย็น   ในเรื่องความคุ้มค่าการใช้งานรถแล้วนั้น ลองดูได้จาก ตารางนี้
BMW x1 BYD E6
ราคารถใหม่ 2,600,000 3,000,000
ค่าน้ำมันต่อ หรือค่าไฟ 1 Km ( คิดที่ น้ำมัน 30 บาท ต่อลิตร 9 Km/ L ) 3.333 0.78
ค่าบริการหลังการขาย ( BMW free 50,000 KM ) 0 20,000
รวมตลอดอายุการใช้งาน 2,766,650 3,059,000
  เห็นได้ใช้ว่าระหว่างซื้อรถ  BMW X1  กับ BYD E6 น้ัน คนที่ซื้อ BMW X1 ยังมีเงินเหลือ อีก เกือบ 250,000 บาท หลังจาก ใช้รถได้ 50,000 กิโลเมตร  ( ถามว่าทำไหมค่าบริการหลังการขาย ของ BMW เป็น 0เพราะว่ารถยนต์BMW นั้น ฟรีทุกย่าง50,000 KM แรก  ในด้านของ BYD E6 ต้องเปลี่ยนน้ำมัน เกียร์ ทุก  25000-30,000 Km )     ในด้านของธุรกิจแล้วนั้น สำหรับผู้ที่จะลงทุนทำ charge Station สำหรับ BYD E6 eletric car นั้นอยู่ที่ชุดล่ะประมาณ 2-3 แสนบาท ซึ่งถ้าหากคิดที่ อัตราชาร์ 1 คัน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ในสถานะการทีดีที่สุดจะให้บริการได้  24 คันต่อวัน  โดยแค่ถ้าหากต้องการให้คืนทุน ตัว Charge Station จะต้องใช้เวลา ทั้งสิน 5.8 เดือน หากคิด Profit Magin ทั้งสิ้น 30 % ซึ่ถือว่า คิดค่อยข้างสูง แต่อย่าลืมว่าตัวเลจที่นำมาใช้คิดในฐานนี้ คิดใน สถานการณ์ ที่ดี ที่สุด โดยมีค่าเครื่อง 200,000 บาท รถทุกคันเติม จาก 0- เต็ม ทุกคันจะมีต้นทุนค่าไฟในการบริการ 240 บาท ต่อคัน ซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่ารถยนต์ไฟฟ้า จะได้เกิด ไหม เพราะในปัจจุบัน ภาครัฐ ยังไม่ได้มีออกส่งเสริม หรือ กำหนดมาตฐานของรถไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ ซึ่งก็น่ากลัวว่าการถ้าหากบ่อยให้มีการนำเข้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่กำหนดมาตฐาน การมากำหนดมาตฐานตามหลังนั้น อาจทำได้ยาก มาก

Introduce to Finviz.com

กันยายน 27th, 2016 ไม่มีความเห็น
Few day ago while i reading some forum someone introduce me to the Finviz.com this tool is just a simple tool that help to identifies and give basic information about the stock ( from my understanding is only support US stock market ) . This tool allow the user to scan the stock by using basic financial formula such as Marketcap  , P/E, Volume.  In each section of stock the site also show information like , passed P/E ration , PEG, EPS etc.The tool help to save time on choosing the stock to invest open me to more bigger market that listed in the stock market. One thing to becareful when choosing the stock invest is you should ask yourself how well you know the company and what the reason you invest in the company that you choose.   #good luck in your investment  

My love story !?

กรกฎาคม 28th, 2016 ไม่มีความเห็น
Let say you Fall in-love with someone , and you fall in-love with other person but then back to fall in-love with the first girl. That sound like a crazy relationship and lot of drama and that is me.  My story start 4 years back when i get to know this girl who will i never thought will be the girl that i will chat with everyday til today. This girl also happen to be friendzone me by saying " i think with you as just a friend".  Added to that this girl also tell me every week that we can be just friend or brother. If normal people all this is already good enough to say "give up". But that not me.  She say she is a "what if person" not "oops" person that think about what going to happened if the relationship not work-out. But i want to tell her that if you never try then how you know?.  Recently she find out that i got her mum whatapp and we do some exchange of information , is amazed me that she did not scold or getting angry with me at all. So let see how this relationship will end. One of our friend say this  " from what i see u guys see each other as a friend but i can feel that u still hoping for a more serious kinda relationship while she is not into relationship as of now. But somehow both of u dont want to back off and act as if u guys are close like a bro and sis." . I can not imagine if one day she came up to me and say " i have boyfriend already ".  I can not imagine at all if i can not go back and talk to her at per normal.   WhatsApp-Image-20160728