หัดถ่ายรูปสะพานหินภูเก็ต

ภาพเล่าเรื่อง Sep 07, 2010 No Comments
หัดถ่ายรูปสะพานหินภูเก็ตระหว่างรอถึงเวลาที่พอไปประชุมงานนี้เลยได้ฝึกใช้กล้องไปในตัวเริ่มกันเลยกับภาพแรก IMG_0526 สอง IMG_0529 สาม IMG_0542 สี่ IMG_0543 ห้า IMG_0544 (Medium) หก IMG_0547 เจ็ด IMG_0564 แปด IMG_0568 สุดท้ายแล้วฝากติชมด้วยน่ะครับ IMG_0576 _____________________________________ บนความทั้งหมดโดย skypream.org

admin

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published.