การเมืองไทยๆ

ทั่วไปๆ Oct 27, 2010 No Comments
นักการเมืองไม่โกงกินไม่มี อยู่ที่ว่าจะกินน้อบหรือกินมากแล้วคืนประโยชน์ให้สังคมมากน้อยขนาดไหน ใครที่เป็นนักการเมืองแล้วบอกไม่กินไม่มีหรอกเพราะรายได้นักการเมืองจนหน้าจะไม่พอค่าน้ำมันรถยังไม่หน้าพอเลย.

admin

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published.