พูดถึงข่าว : สภาฯ ผ่านร่างงบประมาณปี 55 แล้ว คะแนน 272 ต่อ 3

ไม่มีหมวดหมู่ Jan 07, 2012 No Comments
สภาฯผ่านร่างงบประมาณปี 55 แล้ว 272 ต่อ 3 (ไอเอ็นเอ็น) สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่าง พ.ร.บ. งบ 55 ด้วยคะแนนเสียง 272 ต่อ 33 เสียง โดยนายกยืนยันว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลั่นกรอง และเสนอต่อ ครม.ในการใช้งบกลางทุกครั้งพร้อมที่จะส่งรายละเอียดให้ตรวจสอบ หลังจากพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 มาตรา 26 จากนั้นก็ก็ไม่มีผู้อภิปรายในมาตราใดๆ ซึ่งทำให้เข้าสู่การพิจารณาในวาระ 3 ซึ่งที่ประชุมมีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง 272 ต่อ 3 เสียง งดออกเสียง 155 เสียง และไม่ลงคะแนน 3 เสียง จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมกันพิจารณาร่าง พ.ร.บ. รวมถึงขอบคุณที่แสดงความห่วงใยในเรื่องงบกลาง 1.2 แสนล้าน โดยยืนยันว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลั่นกรอง และเสนอต่อ ครม.ในการใช้งบกลางทุกครั้งและหลังจากนี้พร้อมที่จะส่งรายละเอียดให้ตรวจสอบ และยืนยันว่าจะใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่และโปร่งใส จากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงสั่งปิดประชุมในเวลา 01.33 น. ที่ผ่านมา อ้างอิง
อภิปรายร่างงบประมาณ อภิปรายทำอ่ะไรในเมืองระหว่าง อภิปราย มีฝ่ายรัฐบาล นายก หรือผู้มีอำนาจมาฟังหรือค่อยรับข้อติชมจากฝ่ายค้านไปแก้บ้างหรือป่าวก็ไม่รู้ ยังไง สส ฝ่ายรัฐบาลก็ยกผ่านร่างงบอยู่แล้ว โดยไม่สนใจหลอก ว่าร่างมันถูกต้อง หรือ ป่าว เพราะกลัวรอบหน้าไม่ได้กลับมาเป็น สส กันอีก สังคมไทยเมืองไทยจะเจริญได้ไงในเมื่อ รัฐบาล ยังใช่พวกมากแล้วล่างไป อยู่เรื่อย โดยไม่ฟังเหตุผลของฝ่ายค้านกันบ้างเลย ถ้าผมมีอำนาจเปลี่ยนแปลง ได้ ผมปล่อยเสียอิสระไปเลย ให้ สส โหวต กันด้วยเหตุผลไม่ใช่โหวต กันด้วยว่า กูสังกัด พรรคนี้ต้องยกมือให้พรรคนี้เท่านั้น เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่นักการเมืองถูกปลูกฝังกันมาช้านาน โดนไม่มีการเปลี่ยนแปลงและ ยังคงไม่ต่อไป อีกนาน....

admin

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published.