ผู้ต้องหากับการระเมิดสิทธิมนุษยชน

ไม่มีหมวดหมู่ เม.ย. 12, 2012 No Comments
เชื่อว่าหลายๆคนคงได้ดูหรืออ่านข่าวในหน้าสื่อพิมพ์ ที่มีการจับผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวว่ามาให้สัมภาร์พ กับสื่อมวลชน และก็บ่อยครั้งที่จะมีคนดังของบ้านเมืองหรือ ข้าราชการระดับสูงมาร่วมแถลงข่าว หรือ เรียกให้ถูกก็คือมา เอาหน้านั้นเหลาะ และก็อีกนั้นเหละที่การแถลงข่าวเหล่านี้มักจะทำเรี่องที่ผิด กฏหมาย หรือ ผิด สิทธิมนุษยชน กันอย่าง เปิดเผย แต่ก็ไม่เคยมีใคร หรือ แม้แต่ ทนายของผู้ต้องหาคนไหนกล้ามาเอาจริงกับเรื่องอย่างน้ี หลายๆคนคงส่งสัยว่าการกระทำที่ผมกำลังพูดถึงนั้นมีอ่ะไรบ้าง? การกระทำที่พูดถึงก็มีเช่น ไม่ให้ผู้ต้องหาพูด หรือแม้แต่ เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวด้วยความไม่เต็มใจ เรื่องอย่างนี้หลายๆคนคงคิดว่ามันคงไม่จำเป็นอ่ะไรหรอก ยังไงผู้ต้องหาก็คือผู้ต้องหาอยู่วันจนค่ำ แต่ในมุมมองของผู้้เขียนแล้วเรื่องอย่างนี้เหละที่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาควรมีสิทธิ์ในการได้พูดหรือชึ้แจ้งความจริงบ้าง ผมเชื่อว่าบ้างครั้งหลายๆเหตุการณ์ผู้ต้องหาคงไม่ทำอ่ะไรลงไปถ้าไม่มีเหตุผล หรือ มีมวลเหตุ ไหนๆตำรวจก็เอาผู้ต้องหามาประจานแล้วตำรวจควรเปิดโอกาศให้เขาเหล่านั้นได้พูดหรือชึ้แจ้งตัวเองหน่อย (ส่วนผู้ต้องหาจะใช้สิทธิ์หรือไม่นั้นให้เขาเป็นคนคิดเอง) หลังจากผมได้มีโอกาศติดตามนักข่าวไปทำข่าวเกี่ยวกับเหตุการ์ณ hiso ภูเก็ตถูกทำร้าย ผมได้ผมเห็นกับความ ไม่เป็นธรรมของบ้านเมือง เมื่ออำนาจเงินสามารถ ซื้อได้ทุกอย่าง เหตุการ์ณ ในวันนั้นผมขอไม่ลง รายอะเอียด มากหนัก แต่ประเด็นที่ผมเห็นแล้ว รับไม่ได้อย่างยิ่ง กับการทำงานของตำรวจไทยก็คือ หนึ่งในผู้ต้องหายกมือขึ้นเพื่อจะขอพูดกับสื่อมวลชนแต่ตำรวจยศผู้บังคับการ กลับไม่เปิดโอกาศให้ผู้ต้องหาพูด หลังจากเหตุการ์ณนั้นผมได้กลับบ้านมาพร้อมกับความมึนงงว่าทำไหมผู้ต้องหาพูดไม่ได้ ! หลังจากผมกลับมาหาข้อมูลอยู่นานผมก็ผมกับข้อกฎหมายมากมายที่ล้วนเปิดโอกาศให้ผู้ต้องหาพูด และ ข้อกฏหมายอีกมากมายเช่นกันที่ ผู้บังคับการ คนนั้นกำลังทำผิดกฏหมาย นี้คือข้อกฏหมายบ้างส่วนที่ผมหามาได้ 1. ว่าด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น 2. มาตรา ๔๐บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ ๔) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จำเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง แถมด้วย มาตรา 157แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ ข้อกฏหมายเหล่านี้หายไปไหนหมด ผมเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่หาควรเลิกความคิดที่ว่าคนรวยทำอะไรไม่ผิด เลิกได้แล้วกับความคิดที่จะจับผู้ต้องหาที่เป็นคนหาเช้ากินค่ำเพื่อมาสร้างภาพลักษณ์ ของ hiso. เรื่องอย่างนี้ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องไรสาระของใครหลายๆคนแต่สำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะการที่เราเอาชีวิตของคนหนึ่งคนมาประจาน นั้นหมายความว่าเขาเหล่านี้จะมีตราบาป ไปตลอดชีวิต ผมอยากให้คนเหล่านี้มีโอกาศได้ชี้แจ้งความจริงได้พูดในสิ่งที่เขาจะพูด เพื่อให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจเขาเอง.  ก็ขอฝากไหวหน่อยน่ะครับ  

admin

Facebook comments:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น