5.30.2012 ปรองดอง หรือ แตกแยก

ชีวิต วันๆ May 30, 2012 No Comments
ข่าวด่วยข่าวเด่นของ สัปดาห์นี้ถ้าไม่พูดเดียวจะตกกระแส   ผู้ที่บ้าการเมืองอย่างผมไม่ได้ คือ ข่าวการนำ พรบ ปรองดองเข้า สถา เพื่อจะเริ่มการปรองดองของประเทศ  แต่ก็นั้นเหลาะอย่างที่เรารู้กันว่า พรบ ปรองดองครั้งนี้ เหมือนการเพิ่มไฟ ให้กับประเทศไทย เพราะ การปรองดองครั้งนี้ มีหลาย อย่างที่นำความสงสัยมาให้กับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการ นิรโทษศกรรม กับ ทักษิณ หรือแม้แต่นักโทษการเมืองคนอื่น หรือแม้แต่การคืนเงินให้กับ ทักษิณ (ทำไปได้)  แต่ก็เหมือนกับหลายเรื่องทีี่มีผู้เสนอ ก็ต้องมีผู้ค้าน แต่เรื่อง นี้หรือสึกจะมีการ คัดค้าน เยอะไปหน่อยก็เท่านั้น   ก็เป็นที่น่าสังสัย หรือ มีน งง มากนัก ที่ มีการ พยายาม นำเรื่อง พรบ ปรองดอง เรื่องที่เป็นเรื่องที่สำคัญของชาติ เข้า สภา เพื่อ ผ่านเรื่องนี้กันอย่างรีบเร่ง เพราะอ่ะไรก็ไม่รู้ โดยเฉพาะ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน บุคคล ที่ไม่เคยพูดเรื่องปรองดอง มาก่อนกลับ มาเป็น แม่งานเรื่องการนำ พรบ ปรองดอง เข้า สภา   การปรองดอง คือการที่ ทุกคน กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข แต่ จากการที่ พรรค ปชป ออกมาคัดค้านอย่างนี้ ฝ่ายบริหาร อย่าง พท ควรกลับมามองเสียค้างน้อยบ้างไม่ใช่ เสียค้างมาก จะทำอ่ะไรถูก เสมอไป.  

admin

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published.