สส ตัวแทนประชาชน หรือ แค่พนักงานพรรคการเมือง

ทั่วไปๆ Jul 20, 2012 No Comments
สส ตัวแทนประชาชน หรือ แค่พนักงานพรรคการเมือง ในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองค่อยข้างจะร้อนอ่ะอุและทำให้เกิดการแบ่งแยกทาง ความคิดกันอย่างมากมาย แต่ในทางกลับกันมันกลับทำให้ การเมืองได้รับความสนใจจากบุคคลทุกชนชั้น ผมก็เป็นอีกหนึ่งคน ที่เริ่มให้ความสนใจและติดตาม ข่าวสาร เกี่ยวกับการเมือง ตั้งแต่เริ่มมีการชุมนุม ของกลุ่ม พธม (ปิดสนามบินจนผมอดกลับบ้าน) ผ่านมาแล้ว 4-5 ปีทีตั้งแต่ผมเริ่มให้ความสนใจด้านการเมือง เรื่องหนึ่งที่ผมอดสงสัยไม่ได้คือการทำงานของเรา สส อันเป็นตัวแทนของประชาชน ใน รัฐสภา ที่ปัจจุบันนับวัน ยิ่งทำงานกันแบบ ขอให้ได้หน้า ขอให้พรรคส่งลงสมัครสมัยหน้า โดนลืมหน้าทีและความสำคัญของหน้าทีตัวเองต่อบ้านเมืองไปแล้ว ในปัจจุบันผมเชื่อว่าทุกคนทราบกันอยู่เต็มอกว่า พรรคการเมือง หรือ แม้แต่นักการเมืองต้องใช้เงินและงบประมาณมหาศาลเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งต่ำแหน่ง หรือเป็นพรรคเสียข้างมาก เงินเหล่านี้มาจากอื่นใดไม่ได้เลยนอกจาก กลุ่มทุน หรือนายทุน ที่มีตั้งแต่บริษัทใหญ่ในบ้านเมือง ไปจนถึง เงินทุนจากรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ที่ค่อยนำเงินเหล่านี้มาให้พรรคการเมืองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ ของตัวเอง การทำงานเพื่อนายทุนเริ่มชัดเจนมากขึ้นเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เรื่องการต้องการผ่านร่างมติปรองดอง (หรือป่าว) โดยอ้างความสงบสุขของประเทศเป็นที่ตั้ง ...เชื่อว่าหลายคนสงสัยกันไม่น้อยว่าทำไหม พรรคฝ่ายค้าน ปชป ถึงต้องทำพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมต่างๆในสภาเพื่อหยุดการโหวต มติ ก็เพราะว่าเขาเหล่านี้ทราบอยู่แก่ใจแล้วว่าเสียงสภา พรรครัฐบาล ก็โหวตผ่านแน่นอน  แต่หากมองแบบเป็นธรรมแล้ว พรบ ปรองดองนี้ยังมีเรื่องที่ต้องการคำตอบ และ เป็นทีสงสัยของประชาชน อีกมาก แต่ด้วยการทำตามนาทีของ สส เพื่อนายทุนแล้ว นายทุนต้องมาก่อน ปากท้องประชาชน ที่หลัง ทำให้ไม่มี สส สังกัดพรรพ รัฐบาล กล้าคิดต่างกับมติพรรคแต่อย่างไร ถ้านักการเมืองไทย สส หรือตัวแทนของประชาชน ยังทำตามเสียงของนายทุนพรรค ต่อไปอยากนี้โดนไม่แค่เสียงของประชาชนหรือความคิดเห็นของประชาชน ต่อไปอย่างนี้เชื่อได้เลยว่าอีก 10ปีก็ไม่ไปไหน. เรื่องนี้พูดถึงทั้งพรรค ฝ่านรัฐบาลและ ฝ่ายค้าน

admin

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published.