เราลองมาตั้งคำถามกับโพลต่างๆกันหน่อย

ไม่มีหมวดหมู่ Dec 27, 2012 No Comments
  จากข่าว "โพลยก เรื่องเล่าเช้านี้ แรงเงา ยิ่งลักษณ์ สร้างสรรค์แห่งปี 2555" ทำให้ผมลองมาคิดวิเคราะห์ข่าวที่สังคมไทยกำลังได้รับ เพราะปัจจุบันมีโพลหลายต่อหลายสำนัก ที่ออกมารายงานความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือชี้นำสังคม  ผมก็เลยอยากให้คนที่เสพข่าวหรือโพลของสำนักต่าง ลองตั้งคำถามเหล่านี้แก่ข่าวที่เราได้รับ ก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อข่าวหรือโพลเหล่านั้น 1. โพลสำรวจ ใคร 2. เป็น blind test หรือมีการเจาะจงกลุ่มผู้ตอบคำถาม 3. คำถามที่ใช้ในโพลมีการชี้นำหรือไหม 4. นืยามคำว่าสร้างสรรค์ของโพลคืออ่ะไร 5. จำนวนผู้ตอบโพล 6. ผู้ที่ทำโพลมีส่วนได้เสียหรือไหม   เนื้อหาข่าว ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ที่สุดของความคิดสร้างสรรค์แห่งปี 2555” โดยเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 15-20 ธันวาคม ที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพ และทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยคำถามปลายเปิด และให้ผู้ตอบคิดคำตอบเองทุกข้อโดยไม่มีข้อคำตอบให้เลือก ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,275 คน เป็นเพศชายร้อยละ 46.9 และเพศหญิงร้อยละ 53.1 สรุปผลได้ดังนี้ 1. นักการเมืองของไทยที่มีผลงานสร้างสรรค์มากที่สุดในรอบปี 2555 คือ อันดับ 1 น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 52.1 อันดับ 2 นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 16.3 อันดับ 3 นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร้อยละ 15.3 อันดับ 4 ร.ต.อ เฉลิม อยู่บำรุง ร้อยละ 7.1 อันดับ 5 พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร ร้อยละ 2.6 2. โครงการ/นโยบายของรัฐบาลที่คิดว่าสร้างสรรค์มากที่สุดในรอบปี 2555 คือ อันดับ 1 โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ร้อยละ 18.1 อันดับ 2 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ร้อยละ 16.4 อันดับ 3 โครงการค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ร้อยละ 13.8 อันดับ 4 นโยบายปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 8.8 อันดับ 5 โครงการขยายเส้นทางเดินรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินสายต่างๆ ร้อยละ 7.7 3. หน่วยงาน /องค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีภาพลักษณ์สร้างสรรค์มากที่สุดในรอบปี 2555 คือ อันดับ 1 กองทัพไทย ร้อยละ 8.9 อันดับ 2 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ร้อยละ 8.7 อันดับ 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร้อยละ 8.5 อันดับ 4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 7.9 อันดับ 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร้อยละ 7.7 4. ละครทีวีของไทยที่สร้างสรรค์มากที่สุดในรอบปี 2555 คือ อันดับ 1 แรงเงา ร้อยละ 56.3 อันดับ 2 รากบุญ ร้อยละ 6.7 อันดับ 3 กี่เพ้า ร้อยละ 5.6 อันดับ 4 ธรณีนี่นี้ใครครอง ร้อยละ 4.5 อันดับ 5 ขุนศึก ร้อยละ 3.6 5. รายการทีวีที่สร้างสรรค์มากที่สุดในรอบปี 2555 คือ อันดับ 1 เรื่องเล่าเช้านี้ ร้อยละ 18.5 อันดับ 2 คนค้นฅนคนค้นคน ร้อยละ 7.5 อันดับ 3 กบนอกกะลา ร้อยละ 7.3 อันดับ 4 ชิงร้อยชิงล้าน ร้อยละ 7.0 อันดับ 4 ตี 10 ร้อยละ 7.0 อันดับ 5 The Voice ร้อยละ 6.7 ขอบคุณข่าวจาก Mthai.com บทความโดย Skypream.org

admin

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published.