หุ้นขื่อ : ATP30 ธุรกิจ : Logistic รายอ่ะเอียด : เป็นบริษัท ที่ทำธุรกิจ รับขนส่งพนักงานจาก ชุมชนไป โรงงานโดยให้บริการในเขย นิคมอุตสากรรม เป็นหลัก โดยให้บริการ ทั้ง รถ BUS , Mini Van , รถตู้ โดยมีขนาดตั้งแต่ 10 ที่นั้ง ถึง  40 ที่นั้ง โดยรถที่ให้บริการส่วนใหญ่เป็นรถของ บริษัท เป็นหลัก แต่ ก็มีส่วนน้อย หรือ ประมาณ 20% ที่ เป็นรถร่วมบริการ โดยรถ Bus ส่วนใหญ่จะทำรายได้ ให้บริษัท ได้ 500,00 บาท  ส่วนรถ ตู้จะอยู่ที่ 250,000 บาท ต่อคัน นอกเนื่องจากนี้ บริษัท ยังมีบริการ ให้เช่า รถตู้ VIP  โดยส่วนมากแล้ว การให้เช่ารถของบริษัท จะเป็นการให้เช่ารถ แบบ เหมา ระยะยาว ทำให้บริษัทมีรายได้ค่อนข้างคงที่ สำหรับ ในอนาคตนั้น บริษัทมีมุมมอง ที่จะอาจจะลงทุนในรถ ประจำทาง และ กำลังมองไปเรื่องการใช้พื้นที่โฆษณา ข้างรถ มาเพิ่มรายได้  โดยบริษัทมีนโยบาลตัดค่าเสื่อม ราคา อยู่ที่  10 ปี สำหรับรถ จุดที่ให้ความสำคัญ : การให้บริการของบริษัท เป็นการให้บริการเหมาจ่าย โดยต้นทุนหลักของธุรกิจ เป็น ราคาน้ำมัน และ การเพิ่มรายได้ของบริษัท คือการเพิ่มรถเท่านั้น เพราะว่า utility rate ค่อนข้างเต็มที่แล้ว มุมมอง ผู้เขียน : ตัวธุรกิจ ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะ อุตส่าหกรรม  นี้เป็นธุรกิจที่เข้ามาได้ง่าย และ swiching cost ค่อนข้างต่ำ การทำธุรกิจระยะยาวทางบริษัทควรมองหา รายได้จากแหล่งอื่นๆเช่น ธุรกิจ ในสาย logictic เพราะ บริษัท ค่อนข้าง มีความชำนาญ ในด้านการขนส่ง

admin

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published.