นักท่องเที่ยวภูเก็ต 14 ล้านคนต่อปี จริงดิ

ไม่มีหมวดหมู่ Jul 07, 2017 No Comments
เชื่อว่าถ้าใครเคยได้ฟังหรือเข้าประชุมร่วมกับข้าราชการหรือหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ไม่ว่าจะนาน หรือ ไม่นานมาที่ เชื่อว่าต้องเคยประสบณ์เจอหรือ คุ้นหูกับการบอกจำนวนนักท่องเที่ยว จาก หัวหน้าหน่วยงานราชการจังหวัดหรือ แม้แต่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เอง ซึ่งตัวเลขเล่านี้ จะถูกนำไปใช้ไป ในการว่างแผนบ้านเมือง หรือ แม้แต่การว่างแผน แต่เราเคยส่งสัยไหมว่าตัวเลขเหล่านี้มายังไง !   ตั้งแต่กลางปี (2559 ) ผมเริ่มได้ยินตัวเลขจากหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ภูเก็ต ที่ บอกว่าจังหวัดภูเก็ต มีตัวเลข นักท่องเที่ยวเข้ามามากถึง 14 ล้านคนต่อปี ซึ่งตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมก็ยังสงสัยมาตลอด ว่าตัวเลขนี้เริ่ม ต้น และ มีที่มาที่ไปอย่างไร   เมื่อ ลองยอดกับไปหา ข่าวต่างๆในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ตัวเลข 14  ล้านคน ถูกกล่าวขึ้นครั้งแรก ช่วงปี 2559 จาก ประทานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ตาม ข่าว จาก ฐานเศรฐษกิจหัวข้อข่าว " เมืองใหญ่กระตุ้นแรงซื้อ ชูท่องเที่ยวเป็นแม่เหล็ก-หนุนบริโภคอัดครึ่งปีหลัง " ซึ่งในพื้นที่ข่าวครั้งนั้นได้มีการเปรียบเทียบตัวเลขของนักท่องเที่ยวในปี 2558 ไหวที่ 13 ล้านคน ทำให้ผมเริ่มที่จะสงสัยในตัวเลข และ ที่มาที่ไปของตัวเลข เหล่านี้   ผมเริ่มหาข้อมูลจาก Google ได้พบกับเอกสาร ของทางจังหวัดที่มีชื่อว่า บรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดภูเก็ต พบว่าตัวเลข นักท่องเที่ยวจากช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้ ทางน้ำ     ทางอากาศ     เห็นอ่ะไรกันไหมครับ ใน ปี 58 นั้น ตัวเลขนักท่องเที่ยวยังแค่ 10.1 ล้านคนโดยประมาณ ( นั้นคือสถาน ณ การณ์ ที่ดีที่สุด ) เพราะในความเป็นจริงแล้ว นักท่องเที่ยว ที่มาทางเรือข้างต้น มาจาก เรือ speed boat และ นักท่องเที่ยว Day trip ที่เป็นการ นำข้อมูลซ้ำกัน   เพื่อเป็นการไม่เป็นการ Dis Creadit กันมากกันไป ผมเลยลองหาข้อมูลของ ตม ในด้านจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผ่านเข้าเกาะภูเก็ตผ่าน ด้าน ตม   ได้พบข้อมูลดังนี้   ตัวเลขคนที่ผ่าน ตม ภูเก็ต สิ้นปี 2558 ในเดือน ธันวาคม ( หน้า high season ) เฉลี่ย 12,365 คน   เมือ คูณ 365 วันเข้าไปจะได้ 4.5 ล้านคน อันนี้คือ สถานการณ์ ดีที่สุดที่จะ พวกไม่เป็นการโกงกัน ตัวเลขของ ตม ทางเรือ เมือปี 2558 คือ 8,200 คน อ่าวแล้วตัวเลข 13 ล้านคน ในปี 2558 มาจากไหน  เพราะ 4.5 ล้าน คน ทางอากาศ + 8,200 คน ทางเรือ รวมๆแล้วให้ 4.6 ล้านคน และถ้าในปี 2559 ตัวเลขนักท่องเที่ยวโต 100% เลย ก็ยัง 9.2 ล้านคน ยังห่างใกล้ จากตัวเลข 13 ล้าน หลายคนบอก ว่านักท่องเที่ยวบ้างส่วนมาจาก สนามบินกระบี่   ซึ่งเห็นได้ชัดว่า มีเพียง  0.76 ล้านคนเท่านั้น ที่นักท่องเที่ยว ต่างชาติผ่านสนามบินกระบี่   เมื่อลองคำนวน สถานการณ์ ที่ดีที่สุดก็จะได้ประมาณ   ผู้โดยสานทั้งหมด ของสนามบิน ภูเก็ต 6.5 ล้านคน ( คิดว่าเพื่อมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาลงเครื่องที่ กทม แล้วต่อ domestic flight มาภูเก็ต ) + นักท่องเที่ยวทางเรือ 8200 คน + จาก สนามบินกระบี่ 0.76 ล้านคน รวมทั้งสิ้น เป็นตัวเลขกลมๆ 7.5 ล้านคน   แล้วตัวเลข 13 ล้านคนในปี 2558 หรือตัวเลข 14 ล้านคนมายังไง เป็นคำถามที่คนเกี่ยวข้องต้องตอบ เพราะว่าตัวเลข เหล่านี้ล้วนเป็นตัวเลขที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาเมือง หรือ ระบบ inferstructure ต่างๆ ของเมืองเพราะว่าการให้ตัวเลขที่ผิด หรือไม่มีที่มาที่ไปทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง .........       http://www.thansettakij.com/content/87035 http://www.phuket.go.th/webpk/file_data/intropk/dataPK59.pdf

admin

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published.