พร้อมเพย์ ไม่ได้น่ากลัว

ไม่มีหมวดหมู่ Nov 26, 2017 No Comments
พร้อมเพย์ บริการโอนเงิน ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการเป็น Cashless Country ของประเทศไทย นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการตอบสนอง Thailand 4.0 ของรัฐบาล จุดกำเนิดเริ่มต้นของบริการ พร้อมเพย์ นั้นเป็นหนึ่งในโครงการของ National e-Payment ที่ต้องการลดปริมาณการใช้เงินสดในประเทศ โดยใช้บริการ ในรูปแบบดิจิตอล โดยมีค่าธรรมเนียมในการบริการ น้อย กว่า ธนาคาร หรือ ไม่มีค่าธรรมเนียมเลย นอกเนื่องจากการชำระเงินระหว่าง  ประชาชน กับ ประชาชน แล้ว พร้อมเพย์ ยังถูก สร้างมาเพื่อจุดประสงค์ในการจ่าย สวัดดีการของรัฐในด้านต่างๆ สู่มือ ของประชาชนโดยตรงไม่ต้องผ่าน การจ่ายในรูปแบบของเช็ค ที่มักพบมีการทุจริต โดยง่าย สำหรับค่าธรรมเนียมของพร้อมเพย์ เมื่อ เปรียบเทียบกับ ค่าธรรมเนียบของ ธนาคารทั่วไปจะพบว่าค่าธรรมเนียบ ของบริการพร้อมเพย์ มีราคาต่างกันเกิน ครึ่ง นอกจากพร้อมเพย์ถูกออกแบบ มาใช้สำหรับ การโอนเงินภาคประชาชน กับ ประชาชน หรือ รัฐ กับ ประชาชน แล้วนั้น บริการ พร้อมเพย์ยังถูกออกแบบ มาเพื่อ เป็นตัวกลางการชำระเงินค่าบริการ ระหว่างบริษัท กับ บริษัท ด้วยโดยใช้ตัวเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็น ตัวเลข ในการเชื่อมโยงกัน ซึ่งแตกต่างจาก ในด้านของประชาชนที่สามารผูกเลขบัญชี ด้วยเลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขหมายโทรศัพท์มือถือ สำหรับค่าบริการ พร้อมเพย์ระหว่างองกรณ์นั้น เมื่อ เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายรูปแบบอื่นๆ มีราคาที่ต่ำกว่า ด้านของการนำใช้งานนั้น ในช่วงแรกนั้น ได้รับเสียง ตอบรับในด้านที่ไม่ค่อยดี เนื่องจากมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัย และ ข้อมูลส่วนบุคคล แต่จุดประสำคัญที่ถูกนำมาโจมตีบริการ พร้อมเพย์สูงสุด คือ ความกังวลที่ ภาครัฐจะนำข้อมูล ที่เกิดการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มาเก็บ หรือ คำนวน ภาษี นั้นเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นการชำระภาษี เป็นหน้าที่ และ ซึ่งที่คนไทย ทุกคนควรปฏิบัต ตาม หากมองในด้านประโยชน์ของการใช้ประโยชน์ แล้วนั้นบริการพร้อมเพย์เองถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริม และกระตุ้นการซื้อขายสินค้าผ่าน Online หรือ E-commerce นั้นเอง เนื่องจากในอดีตนั้นการซื้อของทางโลก Online นอกเนื่องจากราคาสินค้าแล้วนั้น ผู้ซื้อหรือผู้ขาย อาจจะต้องแบกรับต้นทุนทางการเงิน หรือ ค่าโอนเงิน ที่มีราคาแตกต่างตามกันไป ซึ่งหากสินค้ามีราคา ไม่มากนั้น ต้นทุนค่าโอนเงินอาจมีมากถึง 10 - 25% ของราคาสินค้าเลยทีเดียว นอกเนื่องจากการใช้ในด้าน E-commerce แล้วนั้น พร้อมเพย์ยังถูกมาใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของชำระค่าบริการใช้แทนเงินสด มากขึ้นเนื่องจาก ประชาชนไม่จำเป็นต้องจดจำเลขบัญชี  ที่มีจำนวนมาก ซึ่งหากมองในแง่การใช้งานแล้วนั้น บริการพร้อมเพย์ ถือว่าไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ในโลกนี้ แต่ถูกเริ่มนับมาใช้แล้วในหลายๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบริการ Wechat หรือ Alipay บริการชื่อดังของ ประเทศจีน แต่นอกเหนือจาก บริการชื่อดังจาก เมืองนอกแล้วนั้น ในประเทศไทยก็มีบริการที่คล้าย กับพร้อมเพย์อยู่หลายตัวแต่ตัวที่น่าจะคล้ายที่สุดคงหนีไม่พ้น True wallet นั้นเอง ก็น่าจับตามองกันว่าการต่อยอดของบริการ พร้อมเพย์ แล้วนั้นก็น่าติดตามว่าจะออกมาหรือต่อยอดไปในรูปแบบไหน ถ้าสามารถนำไปต่อยอดจนถึง รูปแบบ การจ่ายด้วยรูปแบบ QR code ซึ่งคล้ายๆ กับ WeChat pay แล้วนั้น ก็น่าจะช่วยส่งเสริมยอดขาย ของเหล่าธุรกิจ E-commerce และ Star-up ได้อีกมากอย่างแน่นอน  สำหรับยอดการใช้บริการ ล่าสุดนั้น ผู้ใช้งาน อยู่ที่ 28.3 ล้านคน และมี transtion เกิดไปแล้วถึง 7.5 ล้านรายการ เลยที่เดียว ซึ่งเชือได้เลยว่าตัวเลขนี้น่าจะเติบโตไปได้อีกมาก https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/PSServices/PromptPay/Documents/PromptPay_Fee.pdf

admin

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published.