Browse Category

ทั่วไปๆ

Home / Browse Category "ทั่วไปๆ"  Page 2

Latest Posts

พูดถึงข่าว : ชาวเน็ตไทย แห่โพสเฟสบุ๊ค ประท้วงสหรัฐฯ แทรกแซงกฎหมายหมิ่นเบื้องสูง

14 ธันวาคม 2554 มีผู้เล่นอินเทอร์เน็ตชาวไทยหลายคนพากันโพสต์ข้อความประท้วง หน้าเฟสบุ๊คสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย โดยข้อความส่วนใหญ่เป็นการไม่เห็นด้วยที่สหรัฐฯ พยายามแทรกแซงกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (หรือกฎหมายอาญามาตรา 112) ซึ่งในปัจจุบันมีคดีที่กำลังเป็นที่สนใจต่อสาธารณชนหลายราย ไม่ว่าจะเป็นคดี ‘อากง SMS’ ซึ่งถูกตัดสินให้รับโทษจำคุก 20 ปี, คดี “โจ กอร์ดอน” ถูกตัดสินจำคุก 2 ปีครึ่ง และคดีอื่น ๆ ที่กำลังเริ่มกระบวนการสืบสวนตามคำฟ้องร้อง ข้อความบางข้อความอาทิเช่น “อเมริกา คุณคิดว่าคุณเป็นผู้จัดการของโลกนี้หรืออย่างไร คุณเที่ยวไปแทรกแซงกิจการของประเทศโน้นประเทศนี้ มันกงการอะไรของคุณ ประเทศคุณไม่มีวัฒนธรรมเก่าแก่และดีงามเหมือนประเทศไทย เพราะประเทศคุณไม่เคยมีพระมหากษัตริย์ ประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครก็เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ เรามีภาษาพูดภาษาเขียนเป็นของเราเอง เพราะพรมหากษัตริย์ ประเทศคุณเสียอีก ชื่อประเทศอเมริกา แต่ใช้ภาษาของประเทศอังกฤษ คุณแทรกแซงเรื่องอื่นเราทนได้

Read More
โดนๆจาก pantip.com

อิสรภาพ + ประชาธิปไตย ≠ สงคราม ความต้องการ + แอลกอฮอล์ ≠ เซ็กส์ กายสดใส + มือถือรุ่นใหม่ ≠ ขายตัว แบรนเนม + เครื่องสำอางนำเข้า ≠ ความงาม รถรุ่นนิยม + สร้อยทอง ≠ ความหล่อ ห้องแอร์ + มีด,ส้อม,จานสวยๆ ≠ ความอร่อย โน๊ตบุ๊ค + ไอพอต ≠ ความฉลาด เสื้อสูท + ผูกไทค์ ≠ คนดี

พูดถึงข่าว : นโยบายค่าแรง 300

ผมยังจำนโยบาลหนึ่งได้ดีที่มีสามารถสร้างกระแส และ คะแนนนิยมจากประชาชนชาวไทยได้อยากมากมาย และสามารถนำชัยชนะมาแก่พรรคเพื่อไทยได้อยากสวยงามเลยทีเดียว แต่เมื่อบอกถึงนโยบายดีลึกๆแล้ว ผมกลับบอกว่ายังมีอีกรายๆอย่างที่อาจเกิดคิดตามมาหลังจากการประกาศขึ้นค่าแรงคือหนึ่งในสิ่งที่ผมคิดว่าหน้าจะเกิดขึ้นแน่นอนคือ ภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งผมอยากถามทีมที่คิดนโยบาบดีจริงๆว่าเอาไรคิดเพราะ นี้อาจทำให้ข้าวของต่างๆในตลาดแพงขึ้นอยากเห็นได้ชัด…. เรามาดูนิยามของคำว่าเงินเฟ้อ กันว่าคือ อ่ะไร เงินเฟ้อคือ  การที่ระดับราคาราคาของสินค้าหรือการบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหน่วยวัดในรูปแบบของอัตราร้อยละจากดรรชนีราคา<ข้อมูลจาก http://accomthailand.wordpress.com/ >  เหตุผลของการณ์ที่เกิดเงินเฟ้อก็มีหลายสาเหตุหนึ่งที่ผมจะยกมาก็คือ ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น (Cost-push inflation) ทำให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าขึ้น สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน การเกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ การเพิ่มกำไรของผู้ประกอบการ การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านำเข้า ซึ่งอาจเพิ่มไปตามภาวะ ตลาดโลก หรือผลของอัตราแลกเปลี่ยน       ซึ่งถ้าเป็นการคิดค่าแรงตามปรกติอัตราเงินเฟ้อก็จะค่อยปรับตัวสูงขึ้นแบบไม่ค่อยมีผลกระทบ เพราะประชาชนสามารถมีเวลาในการปรับตัวและ ตั้งรับได้ ซึ่งการที่รัฐบาล มีนโยบายแบบนี้ก็เหมือนเป็นการเพิ่มอัตราเงินเฟ้อเข้าไปในตัวเพราะหลายๆโรงงานก็มีต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น <เงินเดือน> ก็ช่วยกันวิเคราะห์กันหน่อยล่ะกันว่า

พูดถึงข่าว : คุณได้ใช้สิทธิของคุณหรือยัง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๖ (สิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ) บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา ๕๗ (สิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ) บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ

พูดถึงข่าว : ‘Thaiflood’ประกาศ!ถอนตัวแตกหัก’ศปภ.’

นายปรเมศวร์  มินศิริ  ผู้ก่อตั้งเวปไซด์ www.thaiflood.com  เป็นการทำงานของภาคประชาชนที่ร่วมกับศูนย์ ศปภ. มาตั้งแต่แรก  ได้ประกาศขอถอนตัวจากศูนย์ ศปภ.ที่ดอนเมือง โดยให้เหตุผลว่าคงไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ต่อเพราะถูกกีดกั้นด้านข้อมูล  และ ศปภ.ไม่ยอมรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ถึงขนาดมีการโทรศัพท์มาขอเซ็นต์เซ่อร์ข้อมูลก่อนที่จะแถลงข่าว นอกจากนี้ยังเห็นว่า การบริหารจัดการที่ไม่เป็นเอกภาพ  ไม่มีการแจ้งข้อมูลต่อประชาขนอย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ ทำให้กลุ่ม Thaiflood ต้องขอแยกตัวจาก ศปภ. ไปยังตึกสำนักงาน “ไซเบอร์เวิร์ล” ที่รัชดา พร้อมเตือนว่าภัยธรรมชาติเมื่อบวกกับการบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบก็จะกลายเป็นภัยพิบัติ เหตุการณ์ที่ Thaiflood ได้ตัดสินใจ ไม่รวมงานกับ ศปภ. คือการที่Thaiflood ออกแถลงการเตือนสถานการณ์น้ำท่วม กทม. ออกไป  กลับมีการโทรศัพท์จากภาครัฐบาลเข้ามาแสดงความไม่พอใจ  อยากให้ปรับเปลี่ยนท่าทีในการออกแถลงการณ์  เช่นข้อมูลบางอันก็ขอให้ส่งผ่าน ศปภ. ก่อนที่จะมีการนำเสนอ  ซึ่งตนบอกว่าทำไม่ได้  เพราะยามวิกฤติประชาชนกำลังรอข้อมูลเพื่อความอยู่รอด 

นำ้ท่วม VS การเมือง

นำ้ท่วมปีนี้ถือได้ว่าเป็นน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนับสิบจังหวัดกันเลยที่เดียวแต่ในสภาวการณ์เช่นนี้กลับได้เห็นการร่วมมือกันเพื่อให้ความช่วยเหลือกันไม่ว่าจะจากฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน หรือ แม้แต่ทหารที่มีหลายคนบอกว่าไม่รับคำสั้งจากรัฐบาล แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีฝ่ายที่ไม่ค่อยชอบรัฐบาลหรือทหารออกมาประชดการทำงานของร็ฐบาลไม่ว่าจะออกแนบแนมว่าภาคประชาชนช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่าภาครัฐ หรือ แม้แต่ ประชดว่าการทำงานของภาครัฐเป็นการทำแบบผักชีโรยหน้าไปวันๆและไม่มีความหน้าเชื่อถืออย่างยิ่ง แต่การกระทำแบบนี้ผมมองว่ามันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสถานการณ์แบบนี้ที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศกำลังต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  สำหรับการติติงนั้นผมว่าเราควรทำหลังจากที่ประชาชนที่ประสบภัยในรับกรช่วยเหลือหมดแล้ว  

น้ำท่วมครั้งนี้มันยังมีดี

ณ เวลานี้ประเทศไทยได้ประสพปัญหาน้ำอย่างหนักจนเกิดความเสียหายอย่างมากมายทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเสียหายอย่างหนัก  แต่ใช่ว่าจะมีแต่ประเทศไทยอย่างเดียวที่จะประสบปัญหาน้ำท่วมแต่ก็ยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศเช่นกันที่มีปัญหาน้ำท่วม  แต่ในช่วงเวลาที่วิกฤตการณ์ต่างเกินขึ้น คนในประเทศเอ๊งก็ได้แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังรักกันและยังมีน้ำใจที่จะค่อยช่วยเหลือพี่น้องร่วมประเทศด้วยกัน ก็ได้หวังว่าคนในประเทศไทยจะรักกันแบบนี้ไปอีกนานนานเหมือนช่วง วิกฤตน้ำนี้น่ะครับ

คนค้นฅน น้องธัญย์

รายการ คนค้นฅน น้องธัญย์ ญิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ เด็กหญิงคนเล็กที่สร้างกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่ผู้คนที่กำลังจะหมดหวังกับชีวิต

โลกออนไลน์ VS โลกข่าวสาร

ปัจจุบันเทคโนโลยีของโลกเราได้วิวัฒนาการขึ้นอย่างไม่มีคำว่าหยุดยั้ง ในยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโลกของ internet ได้อย่างอิสระและรวดเร็วกว่าแต่ก่อนอย่างมาก โลกของข้อมูลข่าวสารก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ปัจจุบันกล่าวได้ว่าไม่มีใครไม่มีใครไม่รู้จักคำว่า สังคมออนโลน์ หรือ social network  ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งอย่าง Facebook  หรือ  แม้แต่ Twitter ที่นับวันจำนวนผู้ใช้เพิ่มคิดอยากมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้วัยรุ่นหรือแม้แต่ผู้ใช่ที่มีอายุพอสมควร ยิ่งจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเท่าไรการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ยิ่งง่าย และ เป็นอันตรายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น การใช้สื่อในโลกของสังคมออนไลน์เพิ่ม ทำลายคู่แข่งทางการเมืองหรือแม้แต่การใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น สื่อในโลกสังคมออนไลน์ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อคนส่วนมากอย่างมากเพราะเป็นสื่อที่สามารถส่งต่อ <share> กันได้อย่างง่ายดายโดยผู้ที่ส่งต่ออาจไม่ทันได้เช็คที่มาที่ไปของข่าวที่ ส่งต่อ เลย  บ้างครั้งการส่งต่อรูปแบบนี้อาจทำให้ผู้ที่ได้เห็นเกิดความตกใจหรือแตกตื่นได้ แต่ใช่ว่าโลกออนไลน์จะเป็นอ่ะไรที่เลวร้ายเลยซ่ะที่เดียวเพราะในโลกออนไลน์บ้างครั้งการเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลที่รวดเร็วก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน <ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง> เพราะในยามที่ทุกนาทีหมายถึงขีวิตการได้รับข้อมูลที่เร็วอาจทำให้เกินความต่างระหว่างความเป็นและความตายดได้เลยที่เดียว โลกออนไลน์ถือเป็นโลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสารกันเลยก็ว่าได้แต่ผู้ใช้อย่างเราๆควรที่จะเช็คข่าวเรานั้นก่อนที่จะส่งต่อหรือเลือกที่จะเชื่อข้อมูลที่ได้รับมา เพราะในโลกออนไลนนั้นมีผู้ใช้นับล้านๆคนซึ่งเราไม่มีโอกาศที่จะรู้ได้เลยว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคืออ่ะไร โดย skyprema.org

ชี้แจงประเด็น นสพ.เดลินิวส์นำเสนอบทความ “ทร.เดินสู่ฝันยิ่งใหญ่ ซื้อเรือดำน้ำ ระวังโผล่ไม่พ้นทะเล” ฉบับวันที่ 7 ตุลาคม 2554

มันมาอีกแล้ว นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 ต.ค.54 สกู๊ปหน้า 1 http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=23&contentID=167991 เนื้อหาใจความเป็นเรื่องของการดิสเครดิตโครงการจัดหาเรือดำน้ำ U 206A ด้วยการโจมตีประเด็นเก่าๆ เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ค่าซ่อมเรือก่อนส่งมอบ ความคุ้มค่า พ่วงด้วยประเด็นใหม่อยู่ 2-3 ประเด็น เกี่ยวกับประเด็นการซ่อมบำรุง Non magnetic Steel การซ่อมบำรุงตอร์ปิโด และการเตรียมทีมแพทย์เฉพาะทางสำหรับเรือดำน้ำ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากเนื้อหาที่นำเสนอแล้วข้อมูลที่ป้อนให้กับหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเป็นส่วนใหญ่ เรื่องแนวเหตุผลความจำเป็น แนวความคิดในการใช้ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยุทธการและยุทธวิธีเรือดำน้ำเริ่มหมดไป เนื่องจากหน้าแตกหมอไม่รับเย็บมาหลายครั้งแล้ว จึงค่อนข้างมั่นใจได้ว่าได้ว่าผู้ให้ข้อมูลไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นทหารเรือด้วยกันเองทั้งที่ยังคงอยู่ในราชการ รวมถึงผู้อยู่เบื่องหลังที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว สำคัญตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการซ่อมบำรุง ตั้งแต่สากะเบือยันเรือรบ ผิดหวังจากการย้ายบรรจุเมื่อตุลา’54 ที่ผ่าน