คลังเก็บ

คลังเก็บสำหรับหมวดหมู่ ‘ธุรกิจแต่ล่ะหุ้น’

ธุรกิจ ปั๊ม PTG ( เจ้าของปั๊ม PT)

กรกฎาคม 1st, 2017 ไม่มีความเห็น
PTG ปั้มน้ำมันเอง 1194 สาขา ( COCO ) แฟรนไชส์ 213 สาขา ( DODO) รวม 1407 ขายน้ำมัน ได้ 2860 ล้าน ลิตร ต่อปี แบ่งเป็น ขาย ส่งน้ำมัน 298 ขายให้ DODO 351ล้านลิตร และ ขายให้ COCO 2212ล้านลิตร เฉลี่ย ปั๊ม brand PT ขายน้ำมันไ้ด้สาขาล่ะ 1.82 ล้าน ลิตร ต่อปี / สาขา ธุรกิจ ขนส่ง น้ำมัน มีรถ ทั้งสิน 407 คัน Capacity รวม 15.74 ล้าน ลิตร เมื่อเอา จำนวน รถทั้งหมด หาร ด้วยจำนวน น้ำมันที่ขายทั้งหมด รถแต่ละคันจะวิ่งอยู่ที่ วันล่ะ 0.5 เที่ยวต่อวัน แต่อย่าลืมว่า ส่วนใหญ่ จะมีการวิ่ง stock น้ำมันระหว่าง โกดัง ซึ่งไม่ได้สะท้อนเป็นยอด Volume ในการขาย ธุรกิจ Gas Lpg ขายได้ 30.38 ล้านลิตร จาก 58 สาขา เฉลี่ยน .523 ล้านลิตร ต่อสาขา และมีแววว่าจะขยายเพิ่ม อีก โดยการใช้เรื่องของการเช่า สถานนี เก่า หรือ เดิม จาก คนที่ไม่อยากทำ ธุรกิจ Max Mart ตอนนี้ ทำไปแล้ว 70 สาขา ธุรกิจ กาแฟพันธ์ุไทย ตอนนี้ ทำไปแล้ว 53 สาขา รายได้หลักของบริษัท ยังมาจาก ปั๊มน้ำมัน ที่ ทำเอง ( COCO ) 76.9% ปั้มน้ำมันที่ ขาย brand ( DODO ) 11.6% ขายส่งน้ำมัน 9.3% ขาย ( COCO ) 0.6% ค่าส่งน้ำมัน 0.1% กาแฟพันธุ์ ไทย + Maxmart 0.6% รายได้อื่นๆ ( น้ำมันเครื่อง ) 0.9% ยอดขายทั้งบริษัท 64,926.53 ล้านบาท เรื่องสถานนี้บริการ PTT 1825 สาขา PTG 1407 สาขา บางจาก 1075 สาขา สั้งน้ำมันจาก Thai oil คิดเป็นจำนวน 86% ของทั้งหมดที่จำหน่าย อีก 14 % สั้งจาก jobber โดยเฉพาะ สถานี้ บริการ PTG โซนภาค ใต้ตอนล่าง เนื่องจาก thai oil ไม่มีคลัง และไม่คุ้มที่จะวิ่งจากคลังอื่น ( โซน ภาตใต้ใกล้สุด ชุมพร ) บริษัท มีคลังน้ำมัน ของตัวเองที่ ปากพนัง แต่ เนื่องจากสาขาน้อยเลย ยกเลิกการใช้งาน ก่อน รอให้ปริมาณเยอะแล้วค่อย กลับมาใช้ โดย PTG มีคลังน่ำมันเองรวม 9 แห่งรวม คลังน้ำมัน ปากพนัง ( บ้างแห่งเช่าระยะยาว 10ปี) Max mart มีคลังกระจายสินค้าเอง 1 แห่ง ที่ ปทุมธานี สัญญาเช่าที่ ทำปั๊ม มีอายุเหลือมากกว่า 10 ปี 579 สาขา มีอายุเหลือมากกว่า 3 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี 261 สาขา เหลือน้อยกว่า 3 ปี 279 สาขา อยู่ระหว่างต่อสัญญา 21 สาขา บริษัทเป็นเจ้าของเอง 27 สาขา ข้อมูลอิงตาม 56-1 ของบริษัท สำหรับปิดงบ 2559

หุ้น AGE

เมษายน 4th, 2017 ไม่มีความเห็น
หุ้นขื่อ : AGE ธุรกิจ : Trading / ทรัพยากร รายอ่ะเอียด : เป็นบริษัท ที่ทำธุรกิจ นำเข้า ถ่านหินและจำหน่าย ถ่านหิน ชั้นดี แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยลูกค้า 80 % ของบริษัท เป็นลูกค้าคนไทย และ อีก 20 % เป็นลูกค้าต่างชาติ โดน 60% ของ  20% เป็นลูกค้าจากประเทศจีน โดนตัวบริษัทนั้นเป็นผู้ให้บริการ และ จัดจำหน่าย พร้อม ด้วย ระบบ supply chain ตั้งแต่การนำเข้า กักเก็บ คัดแยก และ นำส่งถึงลูกค้า โดยบริษัท มี fleet รถบรรทุก และ Fleet เรือเป็นของตัวเอง , บริษัทถือเป็นผู้จัดจำหน่าย ถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีการ คาดการณ์ ว่า ปริมาณ ถ่านหิน สำหรับประเทศ เวียดนามยังมีความต้องการอีกเยอะในอนาคต สาเหตุหลักเกิดจาก การเพิ่มและ ขยายโรงไฟฟ้า ถ่านหิน ในประเทศนั้นๆ นอกเนื่องจากนี้ บริษัท ยังมีความคิดที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้า เพื่อมาเสริม รายได้ ของ ธุรกิจหลัก จุดที่ให้ความสำคัญ : เนื่องจาก บริษัท AGE ไม่มีเหมืองถ่านหินเป็นของตัวเอง และ ราคาถ่านหินนั้น ผันผวน ตามราคาตลาดโลก มุมมอง ผู้เขียน : ตัวธุรกิจ ค่อนข้างคงตัวเพราะสัญญาการซื้อขายค่อยข้างยาว ทางบริษัท ต้องแสวงหารายได้จากทางอื่นเพิ่มเติม เนื่องจาก รายได้ จะขยายตัวตามความต้องการใช้ไฟฟ้าเท่านั้น และ ในระยะยาว การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในประเทศไม่สามารถ สร้างได้โดยง่ายเหมือนในอดีต ดังนั้น บริษัท ต้อง  look into การลงทุนในต่างประเทศเพื่อ เพิ่ม ยอดขาย

หุ้น ATP30

เมษายน 4th, 2017 ไม่มีความเห็น
หุ้นขื่อ : ATP30 ธุรกิจ : Logistic รายอ่ะเอียด : เป็นบริษัท ที่ทำธุรกิจ รับขนส่งพนักงานจาก ชุมชนไป โรงงานโดยให้บริการในเขย นิคมอุตสากรรม เป็นหลัก โดยให้บริการ ทั้ง รถ BUS , Mini Van , รถตู้ โดยมีขนาดตั้งแต่ 10 ที่นั้ง ถึง  40 ที่นั้ง โดยรถที่ให้บริการส่วนใหญ่เป็นรถของ บริษัท เป็นหลัก แต่ ก็มีส่วนน้อย หรือ ประมาณ 20% ที่ เป็นรถร่วมบริการ โดยรถ Bus ส่วนใหญ่จะทำรายได้ ให้บริษัท ได้ 500,00 บาท  ส่วนรถ ตู้จะอยู่ที่ 250,000 บาท ต่อคัน นอกเนื่องจากนี้ บริษัท ยังมีบริการ ให้เช่า รถตู้ VIP  โดยส่วนมากแล้ว การให้เช่ารถของบริษัท จะเป็นการให้เช่ารถ แบบ เหมา ระยะยาว ทำให้บริษัทมีรายได้ค่อนข้างคงที่ สำหรับ ในอนาคตนั้น บริษัทมีมุมมอง ที่จะอาจจะลงทุนในรถ ประจำทาง และ กำลังมองไปเรื่องการใช้พื้นที่โฆษณา ข้างรถ มาเพิ่มรายได้  โดยบริษัทมีนโยบาลตัดค่าเสื่อม ราคา อยู่ที่  10 ปี สำหรับรถ จุดที่ให้ความสำคัญ : การให้บริการของบริษัท เป็นการให้บริการเหมาจ่าย โดยต้นทุนหลักของธุรกิจ เป็น ราคาน้ำมัน และ การเพิ่มรายได้ของบริษัท คือการเพิ่มรถเท่านั้น เพราะว่า utility rate ค่อนข้างเต็มที่แล้ว มุมมอง ผู้เขียน : ตัวธุรกิจ ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะ อุตส่าหกรรม  นี้เป็นธุรกิจที่เข้ามาได้ง่าย และ swiching cost ค่อนข้างต่ำ การทำธุรกิจระยะยาวทางบริษัทควรมองหา รายได้จากแหล่งอื่นๆเช่น ธุรกิจ ในสาย logictic เพราะ บริษัท ค่อนข้าง มีความชำนาญ ในด้านการขนส่ง

หุ้น AMA

เมษายน 4th, 2017 ไม่มีความเห็น
หุ้นขื่อ : AMA ธุรกิจ : Logistic รายอ่ะเอียด : เป็นบริษัท ที่ขนส่งน้ำมัน Plam และ น้ำมันประเภทอื่นๆ ระหว่างประเทศโดยมี เรือในปัจจุบัน ประมาณ 10 ลำ และมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะเพิ่ม เรือ อีก 2 ลำ และ รถอีก 80 คัน ( VDO opportunity day ไตรมาส 4 2559 ) โดยเรือของบริษัท มี utility rate มากถึง 97% หลังหัก perventive maintainance  โดยลูกค้าหลักเป็น บริษัท TOP 2 ของโลก โดยไม่มีสัญญา ระยะยาว แต่เป็นสัญญา ต่อเที่ยว ( แต่มีการวางแผนการใช้เรือ ล่วงหน้า 2-3 เดือน ล่วงหน้า ) โดยเส้นทางหลัก ยังเป็น ในเขต South asia โดยลูกค้าหลัก เป็น Route India กับ China ที่มีความต้องการใช้น้ำมันปาล์ม เป็น อันดับ 1 และ 2 ของโลก สำหรับ ประเทศผู้ผลิต หลัก เป็น Indonesia  และ Malaysia   ในส่วนของ AMA logistic บริษัท เป็นผู้ขนส่งหลักน้ำมันให้แก่บริษัท PTG ซึ่งเป็นเครื่อข่ายปั๊มน้ำมัน อันดับต้นๆ ของประเทศ โดยบริษัท AMA logistic นั้น บริษัท ที่จะบริการขนส่งน้ำมันจากบริษัท Thai oil ไป คลั้งน้ำมัน ของบริษัท PTG ตามส่วนภูมิภาค โดยปัจจุบัน รถ และ เทรเล ที่บริษัท ใช้จะเป็นในรูปแบบ Leasing หรือ Down payment ที่  10 % โดยนโยบาลเพิ่มรถของบริษัท จะเป็นการเพิ่มตามปริมาณ น้ำมันที่ทางบริษัท PTG ส่งคำสั้งมาให้ ปัจจุบัน  Utility ของรถ เต็มความสามารถ แต่จำนวนเพิ่ม รอบรถไม่สามารถเพิ่ม เติมได้มากกว่านี้เพราะว่า ขบวนการ ขนส่งลง และ ขึ้นของบนรถ นั้น ใช้เวลาค่อนข้างนาน  แต่ จาก VDO opportunity day ไตรมาส 4 2559 ผู้บริหารได้แจ้งว่า ในไตรมาส 1 หรือ 2  จำนวนรอบรถ จะเพิ่มมากขึ้นจาก การที่  Station ขึ้นลงของจะ มี ระยะเวลาสั้น ลง จากสาเหตุ การปรับปรุง ของทางฝั้ง thai oil  นอกเนื่องจากลาอ่ะเอียด ข้างต้น บริษัท มีความคิด ที่จะขยายธุรกิจไป ใน กลุ่ม อื่น นอกเนื่องจากการขนส่ง น้ำมัน จุดที่ให้ความสำคัญ : ปัจจุบัน บริษัท PTG มีการถือหุ้นใน บริษัท  AMA ประมาณ 20 ++ % ซึ่งจุดนี้น่าจะ การันตี งาน ของ AMA logistic ได้ในระยะยาวพอสมควร ถ้าไม่มีผู้เล่นรายใหม่หรือเก่า เข้ามา ถล่มราคา ของตลาด มุมมอง ผู้เขียน : ตัวธุรกิจ ค่อนข้างน่าสนใจ และ ดู มีอนาคต ในระยะยาว ประกอบกับ ทรัพสินที่ซื้อมา หลายๆ ชิ้น สามารถ สร้างผลตอบแทนได้ทันที ทำให้ leverage ในการลงทุนค่อยข้างดี ความหมายคือ สามารถ กู้เงินมา ซื้อ ของ แล้วรายได้สามารถ ผ่อนเรือได้ทันที ซึ่งก็เป็นที่น่าติดตาม หากบริษัท จะขยายการลงทุน ไปในด้านการขนส่งอื่น จะทำให้บริษัท มีรายได้มากขึ้น