Browse tag

นักการเมือง

Home / Posts Tagged "นักการเมือง"

Latest Posts

สส ตัวแทนประชาชน หรือ แค่พนักงานพรรคการเมือง

สส ตัวแทนประชาชน หรือ แค่พนักงานพรรคการเมือง ในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองค่อยข้างจะร้อนอ่ะอุและทำให้เกิดการแบ่งแยกทาง ความคิดกันอย่างมากมาย แต่ในทางกลับกันมันกลับทำให้ การเมืองได้รับความสนใจจากบุคคลทุกชนชั้น ผมก็เป็นอีกหนึ่งคน ที่เริ่มให้ความสนใจและติดตาม ข่าวสาร เกี่ยวกับการเมือง ตั้งแต่เริ่มมีการชุมนุม ของกลุ่ม พธม (ปิดสนามบินจนผมอดกลับบ้าน) ผ่านมาแล้ว 4-5 ปีทีตั้งแต่ผมเริ่มให้ความสนใจด้านการเมือง เรื่องหนึ่งที่ผมอดสงสัยไม่ได้คือการทำงานของเรา สส อันเป็นตัวแทนของประชาชน ใน รัฐสภา ที่ปัจจุบันนับวัน ยิ่งทำงานกันแบบ ขอให้ได้หน้า ขอให้พรรคส่งลงสมัครสมัยหน้า โดนลืมหน้าทีและความสำคัญของหน้าทีตัวเองต่อบ้านเมืองไปแล้ว ในปัจจุบันผมเชื่อว่าทุกคนทราบกันอยู่เต็มอกว่า พรรคการเมือง หรือ แม้แต่นักการเมืองต้องใช้เงินและงบประมาณมหาศาลเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งต่ำแหน่ง หรือเป็นพรรคเสียข้างมาก เงินเหล่านี้มาจากอื่นใดไม่ได้เลยนอกจาก กลุ่มทุน หรือนายทุน ที่มีตั้งแต่บริษัทใหญ่ในบ้านเมือง ไปจนถึง เงินทุนจากรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน

Read More
การเมืองไทยๆ

นักการเมืองไม่โกงกินไม่มี อยู่ที่ว่าจะกินน้อบหรือกินมากแล้วคืนประโยชน์ให้สังคมมากน้อยขนาดไหน ใครที่เป็นนักการเมืองแล้วบอกไม่กินไม่มีหรอกเพราะรายได้นักการเมืองจนหน้าจะไม่พอค่าน้ำมันรถยังไม่หน้าพอเลย.