Browse tag

น้ำท่วม

Home / Posts Tagged "น้ำท่วม"

Latest Posts

การระวังตัวที่ตัวแย่ที่สุดคือการไม่ระวังตัวเลย!

การระวังตัวที่ตัวแย่ที่สุดคือการไม่ระวัง

Read More
พูดถึงข่าว : รัฐบาล ผุดแผน นิวไทยแลนด์ ตั้งงบ 6-8 แสนล้านฟื้นฟูประเทศหลังน้ำลด
พูดถึงข่าว : ‘Thaiflood’ประกาศ!ถอนตัวแตกหัก’ศปภ.’

นายปรเมศวร์  มินศิริ  ผู้ก่อตั้งเวปไซด์ 

ชาวบ้านฮือ!! ยึดแบ็คโฮ ทำลายคันกั้นน้ำ เลียบคลองประปา
น้ำท่วมครั้งนี้มันยังมีดี

ณ เวลานี้ประเทศไทยได้ประสพปัญหาน้ำอย่างห