คลังเก็บ

ป้ายกำกับเรื่อง ‘ปัญหาน้ำ’

น้ำท่วมครั้งนี้มันยังมีดี

ตุลาคม 17th, 2011 ไม่มีความเห็น
ณ เวลานี้ประเทศไทยได้ประสพปัญหาน้ำอย่างหนักจนเกิดความเสียหายอย่างมากมายทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเสียหายอย่างหนัก  แต่ใช่ว่าจะมีแต่ประเทศไทยอย่างเดียวที่จะประสบปัญหาน้ำท่วมแต่ก็ยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศเช่นกันที่มีปัญหาน้ำท่วม  แต่ในช่วงเวลาที่วิกฤตการณ์ต่างเกินขึ้น คนในประเทศเอ๊งก็ได้แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังรักกันและยังมีน้ำใจที่จะค่อยช่วยเหลือพี่น้องร่วมประเทศด้วยกัน ก็ได้หวังว่าคนในประเทศไทยจะรักกันแบบนี้ไปอีกนานนานเหมือนช่วง วิกฤตน้ำนี้น่ะครับ