Browse tag

ปู

Home / Posts Tagged "ปู"

Latest Posts

การระวังตัวที่ตัวแย่ที่สุดคือการไม่ระวังตัวเลย!

การระวังตัวที่ตัวแย่ที่สุดคือการไม่ระวังตัวเลย! เชื่อว่าหลายๆท่านได้ผ่านกับเหตุการณ์อุทกกภัยครั้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมาได้ไม่นานและ ณ ปัจจุบันเชื่อว่าหลายๆอย่างได้เริ่มกลับเข้าสู้สภาวะปรกติกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคประชาชน และ ทั้ง ภาคธรุกิจ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้คือต้นเดือน มีนาคม 2012 ผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ยินข่าวว่ารัฐบาลต่างออกมาสร้างความมันใจว่าปีนี้คงจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างปลายปี 2011 เกิดขึ้นอีก {1} ในความคิดเห็นส่วนตัวของผม ผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีก เพราะมันล้วนสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ของประเทศ และ ประชาชนอย่าง เราๆ คุณๆ อย่างยิ่ง แต่จากการที่ร็ฐบาลออกมาให้ข่าวแล้วบอกว่า ปีนี้ เอาอยู่แน่นอน คำนี้ทำให้ผมกังวลยิ่งกว่าการให้ข่าวรัฐบาลซะอีก ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้ยินคำว่า “ควรอยู่ในความไม่ประมาท” ผมก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลรู้จักคำๆนี้ป่าว เพราะผมเห็นแต่ข่าวที่รัฐบาลต่างออกมาบอกว่า ปีนี้เอาอยู่แน่นอน หรือ เราจะกู้เงินเท่านั้นเท่านี้เพื่อเอามาแก้ปัญหาน้ำท่วม แต่ในทางกลับกันผมไม่เคยได้ยินคำยืนยันหรือการว่างแผ่นว่าถ้าปีนี้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างปีที่ผ่านมาทางรัฐบาลจะมีแผ่นป้องกันหรือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่คาดว่าจะประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างไร! เพื่อไม่ให้มีปัญหาเหมือนปีก่อนๆ หรือ เปิดโอกาศให้มีการโกงกินเงินช่วยเหลือเหมือนปีก่อนๆ

Read More