Browse tag

รถตู้

Home / Posts Tagged "รถตู้"

Latest Posts

Pulau Ubin

คนส่วยมากขึ้นว่าสิงคโปร์เป็นเมืองที่ทุกแห่งหนมีแต่ความเจริญแต่จะมีกี่คนที่รู้ว่าสิงคโปร์มีเกาะเล็กอยู่ๆเกาะหนึ่งซึ่งไม่ใกล้จากสิงคโปร์มาเท่าไรแต่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามที่หน้าท่องเที่ยวอย่างยิ่ง ค่าเรือข้ามไปยังเกาะ Pulau Ubin เรือที่จะใช้ได้การเดินทางครับ อีกรูปสำหรับเรือ บรรยากาศ ระหว่างเดินทาง ในที่สุดก็เดินทางมาถึงเกาะครับ บริเวณให้เข่าจักรยาน สำหรับคนที่ไม่อยากปั้นก็สามารถใช้บริการรถตู้ได้ครับ รูปบรรยากาศในเกาะไม่ได้มาเท่าไรเอาให้ดูสองภาพก่อนน่ะครับไปครั้งหน้าจะถ่ายมาอีกพอดีไปครั้งนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายมาเท่าไร ปิดท้ายด้วยภาพ Have a nice day และก็เครี่ยวคลื่น

Read More