Browse tag

สส

Home / Posts Tagged "สส"

Latest Posts

สส ตัวแทนประชาชน หรือ แค่พนักงานพรรคการเมือง

สส ตัวแทนประชาชน หรือ แค่พนักงานพรรคการเมือง ในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองค่อยข้างจะร้อนอ่ะอุและทำให้เกิดการแบ่งแยกทาง ความคิดกันอย่างมากมาย แต่ในทางกลับกันมันกลับทำให้ การเมืองได้รับความสนใจจากบุคคลทุกชนชั้น ผมก็เป็นอีกหนึ่งคน ที่เริ่มให้ความสนใจและติดตาม ข่าวสาร เกี่ยวกับการเมือง ตั้งแต่เริ่มมีการชุมนุม ของกลุ่ม พธม (ปิดสนามบินจนผมอดกลับบ้าน) ผ่านมาแล้ว 4-5 ปีทีตั้งแต่ผมเริ่มให้ความสนใจด้านการเมือง เรื่องหนึ่งที่ผมอดสงสัยไม่ได้คือการทำงานของเรา สส อันเป็นตัวแทนของประชาชน ใน รัฐสภา ที่ปัจจุบันนับวัน ยิ่งทำงานกันแบบ ขอให้ได้หน้า ขอให้พรรคส่งลงสมัครสมัยหน้า โดนลืมหน้าทีและความสำคัญของหน้าทีตัวเองต่อบ้านเมืองไปแล้ว ในปัจจุบันผมเชื่อว่าทุกคนทราบกันอยู่เต็มอกว่า พรรคการเมือง หรือ แม้แต่นักการเมืองต้องใช้เงินและงบประมาณมหาศาลเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งต่ำแหน่ง หรือเป็นพรรคเสียข้างมาก เงินเหล่านี้มาจากอื่นใดไม่ได้เลยนอกจาก กลุ่มทุน หรือนายทุน ที่มีตั้งแต่บริษัทใหญ่ในบ้านเมือง ไปจนถึง เงินทุนจากรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน

Read More
พูดถึงข่าว : สภาฯ ผ่านร่างงบประมาณปี 55 แล้ว คะแนน 272 ต่อ 3

สภาฯผ่านร่างงบประมาณปี 55 แล้ว 272 ต่อ 3 (ไอเอ็นเอ็น) สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่าง พ.ร.บ. งบ 55 ด้วยคะแนนเสียง 272 ต่อ 33 เสียง โดยนายกยืนยันว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลั่นกรอง และเสนอต่อ ครม.ในการใช้งบกลางทุกครั้งพร้อมที่จะส่งรายละเอียดให้ตรวจสอบ หลังจากพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 มาตรา 26 จากนั้นก็ก็ไม่มีผู้อภิปรายในมาตราใดๆ ซึ่งทำให้เข้าสู่การพิจารณาในวาระ 3 ซึ่งที่ประชุมมีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง 272 ต่อ 3 เสียง งดออกเสียง 155 เสียง