Browse tag

สิทธิมนุษยชน

Home / Posts Tagged "สิทธิมนุษยชน"

Latest Posts

ผู้ต้องหากับการระเมิดสิทธิมนุษยชน

เชื่อว่าหลายๆคนคงได้ดูหรืออ่านข่าวในหน้าสื่อพิมพ์ ที่มีการจับผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวว่ามาให้สัมภาร์พ กับสื่อมวลชน และก็บ่อยครั้งที่จะมีคนดังของบ้านเมืองหรือ ข้าราชการระดับสูงมาร่วมแถลงข่าว หรือ เรียกให้ถูกก็คือมา เอาหน้านั้นเหลาะ และก็อีกนั้นเหละที่การแถลงข่าวเหล่านี้มักจะทำเรี่องที่ผิด กฏหมาย หรือ ผิด สิทธิมนุษยชน กันอย่าง เปิดเผย แต่ก็ไม่เคยมีใคร หรือ แม้แต่ ทนายของผู้ต้องหาคนไหนกล้ามาเอาจริงกับเรื่องอย่างน้ี หลายๆคนคงส่งสัยว่าการกระทำที่ผมกำลังพูดถึงนั้นมีอ่ะไรบ้าง? การกระทำที่พูดถึงก็มีเช่น ไม่ให้ผู้ต้องหาพูด หรือแม้แต่ เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวด้วยความไม่เต็มใจ เรื่องอย่างนี้หลายๆคนคงคิดว่ามันคงไม่จำเป็นอ่ะไรหรอก ยังไงผู้ต้องหาก็คือผู้ต้องหาอยู่วันจนค่ำ แต่ในมุมมองของผู้้เขียนแล้วเรื่องอย่างนี้เหละที่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาควรมีสิทธิ์ในการได้พูดหรือชึ้แจ้งความจริงบ้าง ผมเชื่อว่าบ้างครั้งหลายๆเหตุการณ์ผู้ต้องหาคงไม่ทำอ่ะไรลงไปถ้าไม่มีเหตุผล หรือ มีมวลเหตุ ไหนๆตำรวจก็เอาผู้ต้องหามาประจานแล้วตำรวจควรเปิดโอกาศให้เขาเหล่านั้นได้พูดหรือชึ้แจ้งตัวเองหน่อย (ส่วนผู้ต้องหาจะใช้สิทธิ์หรือไม่นั้นให้เขาเป็นคนคิดเอง) หลังจากผมได้มีโอกาศติดตามนักข่าวไปทำข่าวเกี่ยวกับเหตุการ์ณ hiso ภูเก็ตถูกทำร้าย ผมได้ผมเห็นกับความ ไม่เป็นธรรมของบ้านเมือง เมื่ออำนาจเงินสามารถ ซื้อได้ทุกอย่าง เหตุการ์ณ

Read More