คลังเก็บ

ป้ายกำกับเรื่อง ‘โรงไฟฟ้า’

Solar + Wind ไม่ใช่ ตัวแทนของ พลังงานในอนาคต

มิถุนายน 11th, 2017 ไม่มีความเห็น
ได้มีโอกาส พูดคุยกับ หลายๆ คนเรื่อง การใช้ไฟฟ้า จากพลังงานทางเลือก ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลม น้ำ แสงแดด etc.... แต่ถาม ว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถ มาทดแทน การ ใช้ไฟฟ้า หรือ การเลิกสร้าง โรงไฟฟ้า แบบ เดิมๆ ได้หรือไหม ? คำตอบคือไม่สามารถ ทำได้ด้วย เหตุผลง่ายๆ คือ ราคาแบตเตอรี่ ใน ตลาดโลกยังลงมาต่ำไม่เพียงพอ. ทำให้การใช้ ไฟฟ้าทางเลือก ที่ กล่าว ข้างต้น เป็นการเพิ่ม ภาระ ใน ระบบ ไฟฟ้า ด้วยซ้ำ ถ้า มอง ในเรื่องของระบบ เช่น สมมุติ ถ้า เรา ติด solar cell ขนาด 100 MW ในเวลา ปรกติ out put คือ 100 MW. แต่ถามว่า ถ้าเกิด มี เมฆ มาบัง output drop มา เหลือ 50 MW. ถามว่า ส่วนที่เหลืออีก กว่า 50 MW จะมาจาก ไหน ? คำตอบ คือ โรงไฟฟ้า ที่ มัน stable กว่า ก็คือพวก โรงไฟฟ้า ถ่านหิน น้ำ Gas ขยะ. การ ส่งเสริม นโยบาย พลังงานแสง อาทิตย์ ออกมา มากๆ ในปัจจุบัน โดย การ misleading ประชาชน ว่า คือทางเลือกของพลังงาน ระยะยาวนั้น ควร น่าจะมีการทบทวน ( ได้ข่าวว่าเริ่ม ทบทวน แล้ว ) เพื่อ ที่จะ รอ เทคโนโลยี แบตเตอรี่ สำหรับการเก็บพลังงาน เพื่อที่จะทำให้ ปริมาณไฟฟ้า ที่ ส่งออกมาจาก โรงไฟฟ้าsolar cell หรือsolar roof ต่างๆ นั้น มีความstable มากกว่า นี้
PS 1. ไฟฟ้าไม่ใช่ธุรกิจ ผูกขาด ทุกคนสามารถ ผลิตไฟฟ้า ขายกันเองได้ 2. หมู่บ้าน จัดสรร จะขายไฟฟ้า เองก็ทำได้ 3. ถ้าจะ ติด solar cell ใช้เองสามารถ ขออนุญาต การไฟฟ้าได้โดยตรง.

หุ้น AGE

เมษายน 4th, 2017 ไม่มีความเห็น
หุ้นขื่อ : AGE ธุรกิจ : Trading / ทรัพยากร รายอ่ะเอียด : เป็นบริษัท ที่ทำธุรกิจ นำเข้า ถ่านหินและจำหน่าย ถ่านหิน ชั้นดี แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยลูกค้า 80 % ของบริษัท เป็นลูกค้าคนไทย และ อีก 20 % เป็นลูกค้าต่างชาติ โดน 60% ของ  20% เป็นลูกค้าจากประเทศจีน โดนตัวบริษัทนั้นเป็นผู้ให้บริการ และ จัดจำหน่าย พร้อม ด้วย ระบบ supply chain ตั้งแต่การนำเข้า กักเก็บ คัดแยก และ นำส่งถึงลูกค้า โดยบริษัท มี fleet รถบรรทุก และ Fleet เรือเป็นของตัวเอง , บริษัทถือเป็นผู้จัดจำหน่าย ถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีการ คาดการณ์ ว่า ปริมาณ ถ่านหิน สำหรับประเทศ เวียดนามยังมีความต้องการอีกเยอะในอนาคต สาเหตุหลักเกิดจาก การเพิ่มและ ขยายโรงไฟฟ้า ถ่านหิน ในประเทศนั้นๆ นอกเนื่องจากนี้ บริษัท ยังมีความคิดที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้า เพื่อมาเสริม รายได้ ของ ธุรกิจหลัก จุดที่ให้ความสำคัญ : เนื่องจาก บริษัท AGE ไม่มีเหมืองถ่านหินเป็นของตัวเอง และ ราคาถ่านหินนั้น ผันผวน ตามราคาตลาดโลก มุมมอง ผู้เขียน : ตัวธุรกิจ ค่อนข้างคงตัวเพราะสัญญาการซื้อขายค่อยข้างยาว ทางบริษัท ต้องแสวงหารายได้จากทางอื่นเพิ่มเติม เนื่องจาก รายได้ จะขยายตัวตามความต้องการใช้ไฟฟ้าเท่านั้น และ ในระยะยาว การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในประเทศไม่สามารถ สร้างได้โดยง่ายเหมือนในอดีต ดังนั้น บริษัท ต้อง  look into การลงทุนในต่างประเทศเพื่อ เพิ่ม ยอดขาย