Browse tag

solar cell

Home / Posts Tagged "solar cell"

Latest Posts

Solar + Wind ไม่ใช่ ตัวแทนของ พลังงานในอนาคต

ได้มีโอกาส พูดคุยกับ หลายๆ คนเรื่อง การใช้ไฟฟ้า จากพลังงานทางเลือก ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลม น้ำ แสงแดด etc…. แต่ถาม ว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถ มาทดแทน การ ใช้ไฟฟ้า หรือ การเลิกสร้าง โรงไฟฟ้า แบบ เดิมๆ ได้หรือไหม ? คำตอบคือไม่สามารถ ทำได้ด้วย เหตุผลง่ายๆ คือ ราคาแบตเตอรี่ ใน ตลาดโลกยังลงมาต่ำไม่เพียงพอ. ทำให้การใช้ ไฟฟ้าทางเลือก ที่ กล่าว ข้างต้น เป็นการเพิ่ม ภาระ ใน

Read More